Matematikk- og naturfagforståelse koblet til elevenes egen kultur

Matematikk- og naturfagforståelse koblet til elevenes egen kultur

Deltakere i prosjektet står sammen. Foto.

I dette prosjektet vil vi undersøke hvordan praktiske aktiviteter basert på elevenes livserfaringer og kulturelle bakgrunn kan brukes som utgangspunkt for å utvikle forståelse av begreper og grunnleggende ferdigheter i matematikk og naturfag.

Ved å bygge på unge menneskers kulturelle tilhørighet kan man oppnå bedre engasjement og læring. I Locums ønsker vi å videreutvikle konseptet med kulturtilpasset undervisning ved å knytte aktiviteter i naturfag og matematikk til elevenes nærmiljø. Vi mener dette er relevant for elever med ulik kulturell bakgrunn, det være seg urbefolkning eller ulike innvandrerkulturer.

Alle elevaktivitetene vil starte med en lokal gjenstand eller håndverksrelatert aktivitet, og gjennom dette vil elevene bli utfordret til også å arbeide med skolefaglige begreper og forklaringsmodeller. Et elevprosjekt vil typisk vare i en uke og vil alltid være tilknyttet natur og naturressurser, og gjerne lokale levemåter. Utvikling av elevenes språk- og begrepsbruk vil være sentralt, både i veiledningen av elevene og i vurderingen av resultatene. Vi mener mange skolefag kan dra nytte av de overordnede prinsippene og de konkrete prosjektene.

Forskningen vil bli lokalisert i Finnmark, Trøndelag og i det sentrale østlandsområdet.

Forskningsmål

  1. Å utvikle undervisnings- og læringsformer i naturfag og matematikk i ungdomsskolen som involverer lokalkunnskap og kulturell identitet slik at elevene kan prestere bedre og for å redusere frafall i skolen.
  2. Å samle inn data fra casestudier for å evaluere effekten av disse læringsformene og for å gi et grunnlag for videre forskning.
  3. Å utvikle lærerutdanning som kan støtte gjennomføringen av kulturtilpassete undervisnings- og læringsformer i naturfag og matematikk i ungdomsskolen.
  4. Å gi et sterkt kunnskapsgrunnlag for gjennomføring av kulturtilpasset utdanning i naturfag og matematikk og å styrke utdanningspolitikken på dette området.
17 Jul 2019

Link to English project outline