Oppslag i bokmålsordboka - skript

1A From Rome by plane

1A From Rome by plane

Fra Roma med fly

NORMAL SLOWRecorder

Anna Valente kommer fra Italia. Hun bor i Roma. Anna er 22 år gammel. Hun reiser med fly fra Roma til Trondheim. Lars er norsk. Han reiser også med fly fra Roma.

Lars: Hvor kommer du fra?

Anna: Jeg kommer fra Italia. Er du norsk?

L: Ja, jeg kommer fra Trondheim. Hva gjør du i Norge?

A: Jeg er student. Jeg studerer på NTNU. Og du?

L: Jeg jobber på NTNU.

A: Hva jobber du med?

L: Jeg er professor i antropologi. Hva studerer du?

A: Jeg studerer arkitektur.

L: Du er flink i norsk! Jeg snakker ikke italiensk, men jeg snakker litt spansk. Jeg snakker også engelsk. Snakker du engelsk?

A: jeg snakker italiensk, engelsk og litt norsk.

Anna reiser med fly til Trondheim. Foto: Norwegian ASA
Anna reiser med fly til Trondheim.
Foto: Norwegian ASA

1A English

Anna Valente comes from Italy. She lives in Rome. Anna is 22 years old. She is travelling by plane from Rome to Trondheim. Lars is Norwegian. He is also travelling by plane from Rome.

Lars: Where do you come from?

Anna: I come from Italy. Are you Norwegian?

L: Yes, I come from Trondheim. What do you do in Norway?

A: I am a student. I study at NTNU. And you?

L: I work at NTNU.

A: What do you do?

L: I am a professor of anthropology. What are you studying?

A: I study architecture.

L: Your Norwegian is very good! I do not speak Italian, but I speak a little Spanish. I also speak English. Do you speak English?

A: Yes, I speak Italian, English and some Norwegian.