Oppslag i bokmålsordboka - skript

1A From Rome by plane

1A From Rome by plane

Fra Roma med fly

NORMAL SLOWRecorder

Anna Valente kommer fra Italia. Hun bor i Roma. Anna er 22 år gammel. Hun reiser med fly fra Roma til Trondheim. Lars er norsk. Han reiser også med fly fra Roma.

Lars: Hvor kommer du fra?

Anna: Jeg kommer fra Italia. Er du norsk?

L: Ja, jeg kommer fra Trondheim. Hva gjør du i Norge?

A: Jeg er student. Jeg studerer på NTNU. Og du?

L: Jeg jobber på NTNU.

A: Hva jobber du med?

L: Jeg er professor i antropologi. Hva studerer du?

A: Jeg studerer arkitektur.

L: Du er flink i norsk! Jeg snakker ikke italiensk, men jeg snakker litt spansk. Jeg snakker også engelsk. Snakker du engelsk?

A: jeg snakker italiensk, engelsk og litt norsk.

Anna reiser med fly til Trondheim. Foto: Norwegian ASA
Anna reiser med fly til Trondheim.
Foto: Norwegian ASA

1.2 Numerals 40+

1.2 Numerals 40+

  40 - førti
  50 - femti
  60 - seksti
  70 - sytti
  80 - åtti
  90 - nitti
  100 - (ett) hundre
  101 - (ett) hundre og én
  200 - to hundre
  400 - fire hundre
  500 - fem hundre
  600 - seks hundre
  700 - sju hundre
  800 - åtte hundre
  900 - ni hundre
  1 000 - (ett) tusen
  10 000 - ti tusen
  100 000 - hundre tusen
  1 000 000 - en million
  1 000 000 000 - en milliard

1.2 Quizlet