Oppslag i bokmålsordboka - skript

1M From Bergen by boat

1M From Bergen by boat

Fra Bergen med båt

NORMAL SLOWRecorder

Maria Gomez kommer fra Spania. Hun bor i Barcelona. Maria er 19 år gammel. Hun reiser med båt fra Bergen til Trondheim. Den heter Polarlys. Lisa er også på Polarlys. Hun er turist.

Maria: Unnskyld, snakker du norsk?

Lisa: Ja, litt.

M: Er det ledig her?

L: Ja, vær så god!

M: Hvor er vi nå?

L: Vi kommer snart til Ålesund.

M: Hvor kommer du fra?

L: Fra Minneapolis i USA. Jeg har familie i Norge. Er du fra Norge?

M: Nei, jeg er ikke norsk, jeg er spansk. Jeg studerer norsk. Jeg heter Maria.

L: Jeg heter Lisa. Hyggelig å hilse på deg!

Maria møter Lisa neste dag

Maria: God morgen!

Lisa: Hallo! Hvordan går det?

M: Takk, bare bra! Og hvordan går det med deg?

L: Det går bra! Er vi snart i Trondheim?

M: Ja, Trondheim er neste by.

L: OK! Vi ses kanskje seinere? Ha det!

M: Ha det bra!

 Maria reiser med båt til Trondheim. Foto: Jørn Adde
 Maria reiser med båt til Trondheim. Foto: Jørn Adde

1M English

Maria Gomez comes from Spain. She lives in Barcelona. Maria is 19 years old. She travels by boat from Bergen to Trondheim. It is called the Polarlys. Lisa is also on board the Polarlys. She is a tourist.

Maria: Excuse me, do you speak Norwegian?

Lisa: Yes, a little.

M: Is this seat vacant?

L: Yes, do sit down.

M: Where are we now?

L: We will be coming to Ålesund soon.

M: Where are you from?

L: From Minneapolis in the U.S. I have family in Norway. Are you from Norway?

M: No, I'm not Norwegian, I am Spanish. I study Norwegian. My name is Maria.

L: My name is Lisa. Nice to meet you!

Maria meets Lisa the next day.

Maria: Good morning!

Lisa: Hello! How are you?

M: I am fine, thank you. And how are you?

L: I am fine! Will we soon be in Trondheim?

M: Yes, Trondheim will be the next city.

L: OK! Perhaps we will meet later? Bye!

M: Goodbye!