Oppslag i bokmålsordboka - skript

1M From Bergen by boat

1M From Bergen by boat

Fra Bergen med båt

NORMAL SLOWRecorder

Maria Gomez kommer fra Spania. Hun bor i Barcelona. Maria er 19 år gammel. Hun reiser med båt fra Bergen til Trondheim. Den heter Polarlys. Lisa er også på Polarlys. Hun er turist.

Maria: Unnskyld, snakker du norsk?

Lisa: Ja, litt.

M: Er det ledig her?

L: Ja, vær så god!

M: Hvor er vi nå?

L: Vi kommer snart til Ålesund.

M: Hvor kommer du fra?

L: Fra Minneapolis i USA. Jeg har familie i Norge. Er du fra Norge?

M: Nei, jeg er ikke norsk, jeg er spansk. Jeg studerer norsk. Jeg heter Maria.

L: Jeg heter Lisa. Hyggelig å hilse på deg!

Maria møter Lisa neste dag

Maria: God morgen!

Lisa: Hallo! Hvordan går det?

M: Takk, bare bra! Og hvordan går det med deg?

L: Det går bra! Er vi snart i Trondheim?

M: Ja, Trondheim er neste by.

L: OK! Vi ses kanskje seinere? Ha det!

M: Ha det bra!

 Maria reiser med båt til Trondheim. Foto: Jørn Adde
 Maria reiser med båt til Trondheim. Foto: Jørn Adde

1 Maria Vocabulary

 Barcelona = Barcelona
 bare = just, only
 bare bra! = just fine!
 bra = fine, good, well
en by = a city
en båt = a boat
en dag = a day
 deg = you (singular)
 den = it
 det = it, that, the
 det går bra! = I'm fine!
 god = good
 ha det bra! = goodbye!
 ha det! = bye!
 hallo = hello
 her = here
å hilse = to greet
 hvordan = how
 hyggelig = nice, pleasant
 hyggelig å hilse på deg! = nice to meet you!
 kanskje = perhaps, maybe
 ledig = vacant
en morgen = a morning
å møte = to meet
 nei = no
 neste = next
  = now
 OK = okay, all right
 seinere = later
å ses = to see one another
 snart = soon
 Spania = Spain
  = so
 takk = thank you
en turist = a tourist
 unnskyld = excuse me
 vi = we
 vær så god! = you're welcome! please! here you are!
 å = to (infinitive marker)

1M Quizlet