Oppslag i bokmålsordboka - skript

1P From Hamburg by car

1P From Hamburg by car

Fra Hamburg med bil

NORMAL SLOWRecorder

Peter Maier kommer fra Tyskland. Han bor i Hamburg og er 25 år. Han reiser til Trondheim med bil. Peter reiser sammen med Frank. Frank er også tysk. De stopper på en bensinstasjon.

Peter: Unnskyld, hvor langt er det til Trondheim?

Ekspeditør: Det er 300 kilometer. Hvor kommer dere fra?

P: Vi kommer fra Tyskland.

E: Er dere turister?

P: Nei, vi er studenter.

E: Velkommen til Norge!

P: Takk! Har du et kart over Norge?

E: Ja, der borte.

P: Hva koster det?

E: Det koster 69 kroner.

P: Jeg tar også en brus og ei avis.

E: Det blir 99 kroner.

P: Her er 100.

E: Vær så god, her er ei krone tilbake.

P: Tusen takk.

E: God tur til Trondheim!

Peter reiser med bil til Trondheim.
Peter reiser med bil til Trondheim

1P English

Peter Maier comes from Germany. He lives in Hamburg and is 25 years old. He travels to Trondheim by car. Peter is travelling with Frank. Frank is also German. They stop at a gas station.

Peter: Excuse me, how far is it to Trondheim?

Clerk: It is 300 kilometres. Where are you from?

P: We come from Germany.

C: Are you tourists?

P: No, we are students.

C: Welcome to Norway!

P: Thanks! Do you have a map of Norway?

C: Yes, over there.

P: What does it cost?

C: It costs 69 kroner.

P: I will have a soda and a newspaper, too.

C: That will be 99 kroner.

P: Here is a hundred.

C: Here you go, here is a krone back.

P: Thank you.

C: Have a good trip to Trondheim!