Oppslag i bokmålsordboka - skript

1P From Hamburg by car

1P From Hamburg by car

Fra Hamburg med bil

NORMAL SLOWRecorder

Peter Maier kommer fra Tyskland. Han bor i Hamburg og er 25 år. Han reiser til Trondheim med bil. Peter reiser sammen med Frank. Frank er også tysk. De stopper på en bensinstasjon.

Peter: Unnskyld, hvor langt er det til Trondheim?

Ekspeditør: Det er 300 kilometer. Hvor kommer dere fra?

P: Vi kommer fra Tyskland.

E: Er dere turister?

P: Nei, vi er studenter.

E: Velkommen til Norge!

P: Takk! Har du et kart over Norge?

E: Ja, der borte.

P: Hva koster det?

E: Det koster 69 kroner.

P: Jeg tar også en brus og ei avis.

E: Det blir 99 kroner.

P: Her er 100.

E: Vær så god, her er ei krone tilbake.

P: Tusen takk.

E: God tur til Trondheim!

Peter reiser med bil til Trondheim.
Peter reiser med bil til Trondheim

1P Vocabulary

ei avis = a newspaper
en bensinstasjon = a petrol station
en bil = a car
å bli = to become, will be, turn out
en brus = a (bottle of) soda pop
 de = they
 der = there
 der borte = over there
 dere = you (plural)
en ekspeditør = a shop assistent
 en = a, an, one
 et = a, an
 god tur! = have a nice trip!
 hvor langt = how far
et kart = a map
en kilometer = a kilometre
å koste = to cost
ei krone = a crown
 langt = far
 over = of, over
 sammen = together
å stoppe = to stop
å ta = to take
 tilbake = back
en tur = a trip
 tusen = thousand
 tysk = German
 Tyskland = Germany
 velkommen = welcome

1P Quizlet