10.3 Edvard Munch

10.3 Edvard Munch

(1863 – 1944)

Edvard Munch er Norges mest kjente maler. Han hadde en trist barndom. Mora døde da Edvard var bare fem år gammel, og søstera hans døde da han var 14. Munch malte mange bilder fra denne vanskelige perioden.

Munch var en ekspresjonist. Han malte ikke bare det han så, men også det han følte. Maleriet «Skrik» fra 1893 er et eksempel på dette.

Vi kan se mange av bildene hans i Munch-museet og i Nasjonalgalleriet i Oslo.

Edvard Munch is Norway's most famous painter. He had a sad childhood. His mother died when Edvard was only five years old, and his sister died when he was 14. Munch painted lots of pictures from this difficult period.

Munch was an expressionist. He did not only paint what he saw, but also what he felt. The painting «Scream» is an example of this.

We can see many of his pictures in the Munch Museum and at the National Gallery in Oslo.