10.6 Fluency and rhythm - Exercise 11

10.6 Fluency and rhythm - Exercise 11

12.5.11

   1. Lytt! 2. Snakk! 3. Lytt! 4. Snakk!
   A  B
1.
Tor lærer ikke fransk.
Lærer ikke Tor fransk?
2.
Anne drikker ikke te.
Drikker ikke Anne te?
3.
Fredrik spiser ikke egg.
Spiser ikke Fredrik egg?
 
 1. Snakk! 2. Lytt! 3. Snakk!
   A  B
4.
Svein røyker ikke pipe.
Røyker ikke Svein pipe?
5.
Katten spiser ikke fisk.
Spiser ikke katten fisk?
6.
Marit kan ikke gå ut.
Kan ikke Marit gå ut?
7.
Sølvi er ikke hos far.
Er ikke Sølvi hos far?
8.
Turid går ikke på skolen.
Går ikke Turid på skolen?
9.
Kari liker ikke dessert.
Liker ikke Kari dessert?
10.
Gro tror ikke på Gud.
Tror ikke Gro på Gud?
11.
Liv hører ikke på radio.
Hører ikke Liv på radioen?
12.
Kåre ringer ikke til Hans.
Ringer ikke Kåre til Hans?

 

 A1‑12

 B1‑12