Oppslag i bokmålsordboka - skript

2K To Moholt studentby

2K To Moholt studentby

Til Moholt studentby

NORMAL SLOWRecorder

Det er mandag, og klokka er åtte. Et tog stopper på Trondheim sentralstasjon. Ken går av toget. Han vil gjerne ta en taxi fra sentralstasjonen til Moholt. Han ser en taxisjåfør og snakker med henne:

Ken: Unnskyld, kan du hjelpe meg? Jeg skal dra til Moholt studentby.

Taxisjåføren: Har du ei adresse?

K: Et øyeblikk, jeg skal sjekke… Adressa er Herman Krags vei, men jeg må dra til resepsjonen først.

T: OK. Har du adressa til resepsjonen?

K: Ja, adressa er Frode Rinnans vei 1.

T: Skal jeg hjelpe deg med bagasjen?

K: Ja, takk!

T: kjører til studentbyen. Ken betaler 200 kroner og går til resepsjonen. 

Ken går av toget på Trondheim sentralstasjon.
Ken går av toget på Trondheim sentralstasjon.

2K Vocabulary

ei  adresse = an address
  av = off, of, by, from
en  bagasje = luggage (uncount. noun)
å  betale = to pay
å  dra = to go/leave
  gjerne = rather, would like
  kan (å kunne) = can, be able to
å  kjøre = to drive
  klokka er… = the time is…
ei  klokke = a clock, watch
å  kunne = (the infinitive of) can, be able to
en  mandag = a Monday
  meg = me
  må (å måtte) = have to, must
en  resepsjon = a reception
å  se = to see
en  sentralstasjon = a central station
å  sjekke = to check
  skal (å skulle) = will, shall, is going to
å  skulle = will, shall
en  studentby = a student village
en  taxi = a taxi
en  taxisjåfør = a taxi driver
en  vei = a road
  vil (å ville) = wants to, will
å  ville = to want to, will
et  øyeblikk = a moment
  åtte = eight

2K Quizlet