Oppslag i bokmålsordboka - skript

2M Bus to Moholt

2M Bus to Moholt

Buss til Moholt

NORMAL SLOWRecorder

Det er onsdag morgen, og Polarlys kommer til Trondheim. Klokka er kvart over åtte. Maria skal ta buss nummer 2 fra Pirterminalen til sentrum. Hun må bytte buss i sentrum for å komme til Moholt studentby.

Maria: Unnskyld, jeg må bytte buss i sentrum. Hvilken buss går fra sentrum til Moholt studentby?

Bussjåføren: Du kan ta buss nummer 5.

M: Når går den?

B: Den går klokka halv ni og kvart på ni. Vil du ha ei bussrute?

M: Ja, tusen takk. Hvor mye koster billetten?

B: Den koster 30 kroner.

M: Så mye? Må jeg betale 30 kroner på neste buss også?

B: Nei, du kan få overgang.

M: Hva betyr overgang?

B: Overgang betyr at du kan bruke billetten i én time.

M: Flott, takk skal du ha.

Maria tar buss nummer 5 klokka halv ni. Klokka ni kommer bussen til studentbyen. Maria finner ikke resepsjonen. Endelig ser hun et skilt. Der ligger resepsjonen.

 

Der ligger resepsjonen.
Der ligger resepsjonen.

2M Vocabulary

  at = that
å  bety = to mean
en  billett = a ticket
å  bruke = to use
ei  bussrute = a bus route
å  bytte = to change, exchange
  endelig = finally
å  finne = to find
å  = to get, receive
  halv = half
  hvilken = which, what
  kvart = quarter
å  ligge = to stand, lie
  mye = much, a lot, plenty
  ni = nine
  når = when
en  onsdag = a Wednesday
en  overgang = a transition
et  sentrum = a (town) centre
et  skilt = a sign, signpost
en  time = an hour, appointment, lesson

2M Quizlet