2M Bus to Moholt

Buss til Moholt

NORMAL SLOWRecorder

Det er onsdag morgen, og Polarlys kommer til Trondheim. Klokka er kvart over åtte. Maria skal ta buss nummer 2 fra Pirterminalen til sentrum. Hun må bytte buss i sentrum for å komme til Moholt studentby.

Maria: Unnskyld, jeg må bytte buss i sentrum. Hvilken buss går fra sentrum til Moholt studentby?

Bussjåføren: Du kan ta buss nummer 5.

M: Når går den?

B: Den går klokka halv ni og kvart på ni. Vil du ha ei bussrute?

M: Ja, tusen takk. Hvor mye koster billetten?

B: Den koster 30 kroner.

M: Så mye? Må jeg betale 30 kroner på neste buss også?

B: Nei, du kan få overgang.

M: Hva betyr overgang?

B: Overgang betyr at du kan bruke billetten i én time.

M: Flott, takk skal du ha.

Maria tar buss nummer 5 klokka halv ni. Klokka ni kommer bussen til studentbyen. Maria finner ikke resepsjonen. Endelig ser hun et skilt. Der ligger resepsjonen.

 Der ligger resepsjonen.

  at = that
å  bety = to mean
en  billett = a ticket
å  bruke = to use
ei  bussrute = a bus route
å  bytte = to change, exchange
  endelig = finally
å  finne = to find
å  = to get, receive
  halv = half
  hvilken = which, what
  kvart = quarter
å  ligge = to stand, lie
  mye = much, a lot, plenty
  ni = nine
  når = when
en  onsdag = a Wednesday
en  overgang = a transition
et  sentrum = a (town) centre
et  skilt = a sign, signpost
en  time = an hour, appointment, lesson