Oppslag i bokmålsordboka - skript

2P To the reception

2P To the reception

Til resepsjonen

NORMAL SLOWRecorder

Det er torsdag ettermiddag, og klokka er ti over ett. Peter og Frank er på vei inn til Trondheim. Peter stopper bilen. De ser på kartet. Hvor er Moholt? Resepsjonen på Moholt studentby stenger klokka tre.

Peter: Finner du Moholt?

Frank: Ja, her er Moholt. Det ligger litt øst for Trondheim sentrum. Først kommer vi til et kjøpesenter. Det heter City Syd. Skal vi ta en kopp kaffe der?

P: Ja, gjerne. Jeg er litt sulten.

F: Jeg også.

Peter og Frank stopper på City Syd. Klokka er ti på halv to. De spiser rundstykker og drikker kaffe på en kafé der. Frank kjøper også en brus. Etterpå kjører de til Moholt, men de finner ikke studentbyen. De ser et skilt med NTNU på, og de kjører til NTNU Dragvoll. Der stopper de for å spørre noen studenter.

Peter: Unnskyld, vi finner ikke Moholt studentby. Kan dere hjelpe oss?

Studentene: Ja, vi kan hjelpe dere. Først må dere ta til venstre og kjøre tilbake til Moholt. Kjør rett fram forbi Moholt-senteret. Ta så til høyre. Der ligger resepsjonen.

Peter og Frank takker dem. De kjører til Moholt og parkerer på parkeringsplassen. Klokka er ti på tre.

Peter og Frank spiser rundstykker og drikker kaffe på en kafé.
Peter og Frank spiser rundstykker og drikker kaffe på en kafé.

2P Vocabulary

 dem = them
å drikke = to drink
 ett = one
en ettermiddag = an afternoon
 etterpå = afterwards
 forbi = past, by
 fram = ahead, on
 først = first
 høyre = right
en kafé = a café
en kaffe = a coffee
å kjøpe = to buy
et kjøpesenter = a shopping centre
en kopp = a cup
 noen = some, somebody, any, anybody
 oss = us
å parkere = to park
en parkeringsplass = a parking lot
 rett = straight, directly
et rundstykke = a roll
å spise = to eat
å stenge = to close
 sulten = hungry
å takke = to thank
 ti = ten
en torsdag = a Thursday
 venstre = left
 øst = east

2P Quizlet