4.4 Foreigner – foreign

4.4 Foreigner – foreign

Utlending - utenlandsk

Person:

en utlending – a foreigner
Example: Jeg er utlending og skal bo her i over tre måneder.

Adjective:
utenlandsk - foreign
Example: Jeg har et utenlandsk pass.

Adverb:
i utlandet – abroad
utenlands– abroad
Example: Han er i utlandet/utenlands.
 

Et pass.
Et pass