Oppslag i bokmålsordboka - skript

4P At the police station

4P At the police station

På politistasjonen

NORMAL SLOWRecorder

Peter skal til politiet. Han må fylle ut et skjema og vise fram pass og andre papirer. Peter ser på kartet over Trondheim. Politistasjonen ligger på Brattøra, ved siden av jernbanestasjonen. Han kjører dit og parkerer.

Peter: Jeg er utlending og skal bo her i over tre måneder. Derfor vil jeg gjerne søke om oppholdstillatelse.

Ekspeditør: Hvor kommer du fra?

P: Jeg kommer fra Tyskland.

E: Hva skal du gjøre i Norge?

P: Jeg skal studere. Her er et brev fra NTNU. Det er en bekreftelse på studieplassen.

E: Takk! Har du med deg pass og kort om helseforsikring?

P: Ja visst! Vær så god!

E: Tyskland er et EØS-land. Derfor må du bare registrere deg. Da får du et registreringsbevis.

P: Hva gjør jeg for å registrere meg?

E: Du må fylle ut dette skjemaet og legge ved to like bilder. Du kan ta bilder i fotoautomaten der borte.

Peter står i kø for å ta bilder. En annen student sitter ved siden av ham. Hun forteller at hun heter Olga. Hun har russisk pass og må betale over 1000 kroner i gebyr for å få oppholdstillatelse. Noen andre studenter er fra EØS-land. De må ikke betale.

Peter bestemmer seg for å spise middag på restaurant i dag. Kanskje han skal invitere Olga til å bli med?

Peter må ikke betale noe for å registrere seg.
Peter må ikke betale noe for å registrere seg.

4P Vocabulary

 annen = other
en bekreftelse = a confirmation
et brev = a letter
 derfor = therefore
 dit = there, yonder
et EØS-land = an EEA country
å fortelle = to tell
en fotoautomat = a photo machine
et gebyr = a fee, charge
en helseforsikring = a health insurance
å invitere = to invite
 ja visst = surely, certainly
en jernbanestasjon = a railway station
en  = a queue, line
å legge ved = to attach
en oppholdstillatelse = a residence permit
å registrere = to register
et registreringsbevis = a certificate of registration
en restaurant = a restaurant
å vise fram = to show

4P Quizlet