5.1 Verbs 1 & 2

5.1 Verbs 1 & 2

Group 1  
Infinitive: å snakke to speak
Present tense:  snakker
Past tense: snakket (= snakk + et)
Group 2  
Infinitive: å spise to eat
Present tense:  spiser
Past tense: spiste (= spis + te)