5.2 Verbs 3 & 4

5.2 Verbs 3 & 4

Group 3  
Infinitive: å greie to manage
Present tense: greier
Past tense: greide (= grei + de)
Group 4  
Infinitive: å bo to live
Present tense: bor
Past tense: bodde (= bo + dde)