6.1 Verbs 1 & 2

6.1 Verbs 1 & 2

Group 1  
Infinitive: å snakke to speak
Present tense: snakker
Past tense: snakket 
Present perfect: har snakket (snakk+et)
Group 2  
Infinitive: å spise to eat
Present tense: spiser
Past tense: spiste
Present perfect: har spist (spis + t)