6.3 Irregular verbs

6.3 Irregular verbs

Å dra = to go
Infinitive: å dra to go
Present tense: drar
Past tense: dro
Present perfect: har dratt
Å være = to be
Infinitive: å være to be
Present tense: er
Past tense: var
Present perfect: har vært