Oppslag i bokmålsordboka - skript

6P Norwegian class

6P Norwegian class

Norskkurs

NORMAL SLOWRecorder

Tidlig en morgen kjører Peter til Dragvoll for å begynne på norskkurs. Han gleder seg til å treffe de andre studentene på kurset.

Han finner auditorium 12 i bygg 10. Timen skal begynne om ti minutter. 10-15 studenter har allerede kommet, og nå kommer læreren også. Hun spør noen av studentene om navn og nasjonalitet.

Læreren: Peter, hvor kommer du fra?

Peter: Jeg er tysk.

L: Hvor lenge har du vært i Norge?

P: Jeg kom til Norge for 14 dager siden. Jeg har vært her i Trondheim i ei uke.

L: Har du gått på norskkurs før?

P: Nei, men jeg har lært litt fordi jeg har en norsk venn. Han studerte i Hamburg i fjor. Da lærte han meg norsk, og jeg lærte ham tysk. Jeg liker å lære språk.

L: Det er bra! Jeg håper at du kommer til å trives på dette kurset!

Peter sitter foran to søte jenter. Klokka blir kvart over ni, og læreren begynner å undervise. Det er interessant, men Peter gleder seg til pausen. Han vil snakke med den lyse jenta.

Peter: Hei - har du et viskelær?

Anna: Ja, vær så god!

P: Takk! Hvor kommer du fra?

A: Jeg er italiener. Og du er tysker, ikke sant?

P: Hvordan visste du det?

A: Jeg hørte at du fortalte det til læreren. Jeg heter Anna, og dette er Maria, hun er fra Barcelona.

P: Hei, Maria! Jeg heter Peter.

Maria: Hei!

P: Her er viskelæret, Anna. Takk for lånet!

A: Bare hyggelig, Peter.

Etter pausen er Peter fornøyd. Han har snakket med begge jentene og en engelsk gutt. De bor på Moholt alle tre. Anna studerer arkitektur på Gløshaugen. Hun skal dit etterpå, og Peter skal kjøre henne.

Norskkurset er i auditorium 12 i bygg 10. Foto: Wiki Commons
Norskkurset er i auditorium 12 i bygg 10. Foto: Wiki Commons

6P Vocabulary

et  auditorium = an auditorium
  begge = both
  fjor (i fjor) = last year
  fordi = because
  fortalte (å fortelle) = told
  gått (å gå) = gone (past part.)
  hvor lenge = how long
å  høre = to hear
  hørte (å høre) = heard
å  håpe = to hope
  i fjor = last year
  ikke sant? = right?
  kom (å komme) = came
  kommet (å komme) = come (past part.)
et  kurs = a course
å  lære = to learn
en  lærer = a teacher
et  lån = a loan
en  nasjonalitet = a nationality
et  navn = a name
et  norskkurs = a Norwegian course
en  pause = a break, interval
et  språk = a language
  søt = sweet
  tidlig = early
å  trives = to thrive, enjoy oneself
en  tysker = a German
å  undervise = to teach
et  viskelær = an eraser
  visste (å vite) = knew

6P Quizlet