7.4 How often?

7.4 How often?

Hvor ofte?

Hvor ofte tar du toget?
How often do you take the train?

Jeg tar alltid toget når jeg skal på jobb.
I always take the train (when I go) to work.

alltid  always
ofte often
vanligvis usually
noen ganger  sometimes
iblant sometimes, occasionally
av og til now and then
aldri never

 

Jeg tar alltid toget.
Jeg tar alltid toget.