Oppslag i bokmålsordboka - skript

9A The office

9A The office

Kontoret

NORMAL SLOWRecorder

Peter er ph.d.-student ved Institutt for kjemisk prosessteknologi på Gløshaugen. Han deler kontor med tre andre ph.d-studenter, én fra India, én fra Ghana og ei norsk jente som heter Eva. Eva og Peter jobber på samme prosjekt, og om to dager skal de ha en presentasjon på et seminar. De har det travelt nå, og Peter er ekstra stresset fordi foreldrene hans kommer på besøk i morgen. Derfor har han egentlig ikke tid til å spise lunsj i dag, men Eva synes at han skal ta en liten pause:

Eva: Blir du med i kantina og tar en kopp kaffe?

Peter: Nei, dessverre, jeg må gjøre ferdig presentasjonen. Er du ferdig med din del?

E: Snart, men jeg trenger en pause nå. Dessuten har instituttlederen bursdag i dag, og han har med bløtkake.

P: Åh? Det visste jeg ikke. Bløtkake…

E: Han sendte en e-post om det i går. Han er 50 år i dag. Du liker bløtkake, ikke sant?

P: Jo, det gjør jeg, men jeg har det så travelt. Er det uhøflig å ikke være med i kantina?

E: Jeg vet ikke. Kanskje… Jeg kan hjelpe deg i kveld hvis du ikke blir ferdig i dag.

P: Å ja, takk! Kan du lese korrektur på min del?

E: Ja, det kan jeg. Ikke noe problem!

En e-post

Etter pausen må Peter skrive en e-post til veilederen sin. De har et møte i morgen klokka 10, men Peter vil gjerne utsette møtet til etter lunsj. Han skriver:

«Hei Arne!
Jeg vil gjerne utsette møtet i morgen til etter lunsj hvis det går bra for deg. Jeg har glemt at jeg skal til legen klokka 10.
Jeg sender deg et dokument med noen hovedpunkter til presentasjonen (se vedlegg). Har du tid til å se på det før møtet?
På forhånd takk! Vi snakkes i morgen.
Med vennlig hilsen Peter»

Blir du med i kantina og tar en kopp kaffe?
Blir du med i kantina og tar en kopp kaffe?

9.2 Working at NTNU

9.2 Working at NTNU

Å jobbe ved NTNU

et dokument  a document
en e-post  an e-mail
ei fil  a file
et vedlegg   an attachment
   
et auditorium  an auditorium
en datasal/pc-lab a computer lab
ei kantine  a cafeteria, canteen
et kontor  an office
et laboratorium a laboratory
et institutt  a department
et bibliotek a library
et fakultet a faculty
   
et studium  a study/studies
en grad  a degree
en bachelorgrad, en mastergrad, en doktorgrad (ph.d.)
en dekanus  a dean/head of faculty
en instituttleder  a head of department
en kollega  a colleague
en konsulent  a consultant
en kontorsjef  a head of administration
en rektor a head master
en student  a student
en sekretær  a secretary
en veileder  a supervisor
   
en disputas  a presentation of a thesis
et fag  a subject
en forelesning  a lecture
et foredrag  a lecture/speech
et innlegg  an oral or written contribution
en artikkel  an article
   
en konferanse  a conference
et møte  a meeting
et seminar  a seminar
en workshop  a workshop

9.2 Quizlet