Vocabulary Å

Vocabulary Å

ABCDEFGHIJKLMNOPRSTUVØ

  Word Transcription Inflection English TXT
  å /o/   to (infinitive marker) 01M
  åpen /²oːpen/ åpent, åpne open 05M
å åpne /²oːpne/ åpner, åpnet, har åpnet to open 10B
et år /¹oːr/ året, år, årene a year 01K
  åtte /²ote/   eight 02K

 
TXT = Text where the word is used the first time.