Vocabulary D

Vocabulary D

ABCEFGHIJKLMNOPRSTUVØÅ

  Word Transcription Inflection English TXT
  da /¹dɑː/   then 03P
en dag /¹dɑːg/ dagen, dager, dagene a day 01M
en dagsbillett /²dɑːgbiˌlet/ dagsbilletten, dagsbilletter, dagsbillettene a single-day ticket 06M
ei dame /²dɑːme/ dama, damer, damene a lady 01K
å danse /²dɑnse/ danser, danset, har danset to dance 06M
ei datter /¹dɑter/ dattera, døtre, døtrene a daughter 07A
  de /¹diː/   they 01P
  deg /¹dæi/   you (singular) 01M
en del /¹deːl/ delen, deler, delene a part 09A
å dele /²deːle/ deler, delte, har delt to share 03A
å dele ut /²deːle ˌʉːt/ deler ut, delte ut, har delt ut to distribute, award, deal (cards) 10A
  dem /¹dem/   them 02P
  den /¹den/   it 01M
  denne /²dene/ dette, disse this 04K
  der /¹dæːr/   there 01P
  der borte /der ²buʈe/   over there 01P
  dere /²deːre/   you (plural) 01P
  deres /²deːres/   your (plural), yours, their, theirs 07A
  derfor /¹dærfor/   therefore 04P
  desember /de¹sember/   December 10A
en dessert /de¹sæːr/ desserten, desserter, dessertene a dessert 10B
  dessuten /¹desˌʉːtn̩/   moreover, besides 04A
  dessverre /des¹være/   unfortunately 03K
  det /¹deː/   it, that, the 01M
  det går bra! /de går ¹brɑː/   I'm fine! 01M
  dette /²dete/   this 04K
  di (din) /¹diː/ di, ditt, dine your, yours (singular) 07B
  din /¹diːn/ di, ditt, dine your, yours (singular) 07A
å diskutere /diskʉ¹teːre/ diskuterer, diskuterte, har diskutert to discuss 07B
  disse /²dise/   these 04K
  dit /¹diːt/   there, yonder 04P
  ditt (din) /¹dit/ dine your, yours 09B
et dokument /dukʉ¹ment/ dokumentet, dokumenter, dokumentene a document 09A
å dra /¹drɑː/ drar, dro, har dratt to go/leave 02K
  drakk (å drikke) ¹/drɑk/   drank 05K
å drikke /²drike/ drikker, drakk, har drukket to drink 02P
  drikke /²drike/ drikken a drink (uncount. noun) 08A
å drive med noe /²driːve me nue/ driver med, drev med, har drevet med to do something 07B
  dro (å dra) /¹druː/   went/left (to go/leave) 05A
en dronning /²droniŋ/ dronningen, dronninger, dronningene a queen 10A
  du /¹dʉː/   you 01K
en dusj /¹dʉʃ/ dusjen, dusjer, dusjene a shower 03P
å dusje /²dʉʃe/ dusjer, dusjet, har dusjet to take a shower 06K
ei dyne /²dyːne/ dyna, dyner, dynene a quilt 04M
  dyp ¹dyːp// dypt, dype deep 09B
  dyr /¹dyːr/ dyrt, dyre expensive 04K
å /¹døː/ dør, døde, har dødd to die 05P
  døde (å dø) /²døːde/   died 05P
ei dør /¹døːr/ døra, dører, dørene a door 03A
  dårlig /²dåːɭi/ dårlig, dårlige bad, unwell, ill 08A

 
ABCEFGHIJKLMNOPRSTUVØÅ


TXT = Text where the word is used the first time.