Breakfast broadcasts

NTNU and SINTEF 6th annual European Strategy Summit

Three breakfast broadcasts

DN Studio Platform

Three broadcasts will be held in Norwegian and streamed on the DN Studio Platform. 

 11 October
Krigen i Ukraina og energikrisen; Hvordan den nye geopolitiske situasjonen setter nye krav til Norge som energinasjon og teknologileverandør? Hva betyr EUs politikk og lederskap for oss? 

 12 October
Mulighetsrommet: Ved siden av å levere gass til Europa – hvordan skal norsk industri og offentlig sektor bidra til EUs ambisiøse mål i REPowerEU? Hvordan vi kan bidra til å utfase russisk gass og samtidig akselerere det grønne og digitale skifte for å nå EUs mål om et klimanøytralt Europa innen 2050. 

 14 October
Norge sett utenfra: Hva forventer EU av oss? [sending fra Brussel]

the broadcasts 2021

 

Watch a recording of the 2021 Strategy Summit

on DN Studio's platform where some of the programme are in Norwegian and other parts are in English:

Facebook

twitter