Asset Publisher

Ocean Week 2016 - some impressions

At its second edition, the Ocean Week conference gathered more than 350 researchers, companies, authority respresentatives and students to discuss the latest developments in aquaculture, marine minerals, maritime transport, deep sea exploration and ocean innovation. The NTNU Ocean Club was launched, the Hydro Contest student ship was unvealed, progress on the new Maritime Strategy was made, and many research results were presented. During the Ocean dialogues, opinions were shared across different expertise areas and stakeholder groups. 

HYDROCONTEST

HydroContest er den første internasjonale studentkonkurransen dedikert til maritim energieffektivitet. Her samles fremtidige ingeniører fra nesten hele verden rundt et felles problem: «å frakte mer, raskere, og bruke mindre energi». Konkurransen, som foregår i Lausanne, Sveits, ble først arrangert i 2014, og i år stiller NTNU med lag for aller første gang. 

Hav til folket

Gruvedrift til havs som den nye oljen. Robotisering av havbruket. Utforsking av stadig nye havdyp, farvann og kunnskapsområder. For ikke å snakke om ny teknologi. Det er snart en floskel, men vi omgir oss virkelig med et hav av muligheter.

Av Ingrid Schjølberg, leder for NTNU havrom

Der fartøy flyte kan, ...

Den norske sjømann er ikke bare et gjennombarket folkeferd. Han vil også ha samme tilgang til netflix, skype og twitter som det vi landkrabber har, selv om han jobber på et frakteskip langs kysten.128 små antenner kan løse floken.

Av Nils Torbjørn Ekman, professor i radiokommunikasjon.

Mineralutvinning på havbunnen – den nye oljen?

Mobiltelefoner, datamaskiner, elektronikk, vindmøller, el-biler, papir eller soft-is. Veldig mye av det vi daglig omgir oss med, lages med mineraler. Disse mineralene skal kanskje hentes fra havbunnen. Forekomstene er store.

Det grønne skiftet i havbruk


I dag koster et fat olje det samme som en laks. Så de som sa at laks skulle overta for oljen, ser ut til å ha fått rett og det tidligere enn forventet. Mentalt tror jeg nok imidlertid at Norge fremdeles er mer en oljenasjon enn en laksenasjon.

Ready for mineral exploration in the ocean

Ready for mineral exploration in the ocean.In summer, NTNU will organise a cruise for the exploration of deep sea minerals outside the island of Jan Mayen. They hope to discover the hidden resources, and can count on the support of Norwegian industry, including some large offshore companies. 

Discovering mineral resources in the deep sea

Estimations have awakened the hope to find large amounts of precious minerals in the oceans. But how can we distinguish these remotely from other materials on the seafloor?

Arktis; viktig og vanskelig

Verden forandrer seg. Klimaet forandrer seg og menneskelig kunnskap og aktivitet når stadig lenger. Som polarnasjon står Norge overfor mange uløste oppgaver og uprøvde muligheter. Det er viktig for oss å spille en tydelig rolle på Svalbard.

Av Knut Vilhelm Høyland, professor

Forsker i arktis

Havlandet Norge

I august 2014 leste jeg en kronikk som gjorde sterkt inntrykk på meg. Den var skrevet av nå avdøde fylkesmann Jørn Krog og het Havlandet Norge.  Han pekte på noen vesentlige kunnskapshull og særtrekk ved vår historie. Han etterlyste svar på flere spørsmål, spørsmål om hvorfor kysten har så liten plass i vår nasjonale historiefortelling og hvilke konsekvenser det får for oss i dag og i morgen.  

Av Anne Trine Kjørholt, professor i barne- og barndomsforskning

NTNU møtte havbruksnæringa

Under Aqua Nor nylig arrangerte vi i NTNU havrom et brunsj-seminar på messeområdet. Ønske var å fortelle messedeltakere om noe av det vi som universitet driver med innenfor akvakultur-området.

Det skal vi gjøre mer av!

 

 

 

 

 

Small satellites

 

Small satellites are a powerfull tool in increasing our knowledge about the oceans, be it related to climate change, aquaculture or for environmental monitoring purposes. At NTNU, groundbreaking research is done through the SmallSat program.

Watch the video!