NextGenIMR

NextGenIMR

Close cooperation between man and machine has been crucial for the success of unmanned space missions. There may be nobody on-board, but people continuously monitor each operation. Their task is to intervene when necessary. The vision of NextGenIMR is to bring this proven way of working into subsea operations, from outer space to ocean space.

 

From outer space to ocean space

From outer space to ocean space

 Jeg har vært med på å lage film. Det har vært både lærerikt og morsomt. Det tvinger en til å forenkle, tydeliggjøre og rydde. I prosessen har vi kommet til en bedre innsikt.

- av Prof. Ingrid Schjølberg, Direktør NTNU Havrom

Finn ut mer

Hvordan dra nytte av autonomi?

Hvordan dra nytte av autonomi?

Autonomi er nesten over alt. Men hvordan skal man gå frem for å designe autonome systemer og operasjoner slik at systemene løser oppgavene sine på best mulig måte?
- av Aksel A. Transeth, Seniorforsker i SINTEF Digital

Finn ut mer

Trafikkregler i havrommet

Trafikkregler i havrommet

Lufttrafikken har sitt Traffic collision avoidance system. Det betyr regler for avstand i luftrom og at alarmen går og tiltak settes inn om fly kommer for nært hverandre. I havrommet finnes ikke slike regler, så langt.

- av Jeevith Hegde, Stipendiat NTNU Marin teknikk

Finn ut mer

Hvor er ubåten?

Hvor er ubåten?

Eller snarere hvor er ROVen eller AUVen? Hva er posisjonen til disse selvgående undervannsfartøyene som skal ut på viktige operasjoner på egen hånd?

- av Bård B. Stovner, stipendiat NTNU Marin teknikk

Finn ut mer

Samhandling mellom menneske og maskin

Samhandling mellom menneske og maskin

Maskinene løser oppgavene automatisk. Mennesket overvåker og griper inn når det trengs. Slik oppnår vi det beste av to verdener – også på havbunnen.

- av Eirik Hexeberg, stipendiat NTNU Geovitenskap og petroleum

Finn ut mer

Hvordan ser autonome farkoster under vann?

Hvordan ser autonome farkoster under vann?

 

For å manøvrere og utføre oppgaver autonomt under vann krever det at farkosten har sensorer som kan "se" omgivelsene og smarte algoritmer som tolker og tar beslutninger basert på hva man ser.

- av Petter Risholm, Seniorforsker i SINTEF Digital

Finn ut mer