New SFI Centre at SIMLab – SFI CASA

SFI - Centre for Research-based InnovationThe SIMLab research group was awarded a SFI Centre named CASA (Centre for Advanced Structural Analysis) on 21 November 2014. The Centre will deal with research on multi-scale testing, modelling and simulation of materials and structures for industrial applications. The research in this centre will be multidisciplinary and interdisciplinary in order to create a platform for credible numerical simulations of products and structures for innovation and value creation in the transportation industry, the oil and gas industry, and industry and public enterprises working with physical security. The research is intended to cover structures made of steel, aluminium alloys, and polymers, hybrid structures and protective structures. The core group of professors and scientists behind the application is Tore Børvik, Arild Holm Clausen, Odd Sture Hopperstad, Odd-Geir Lademo, Magnus Langseth and Aase Gavina Reyes  from the Department of Structural Engineering, Randi Holmestad from the Department of Physics and Knut Marthinsen from the Department of Materials Science and Engineering. Professor Odd-Geir Lademo is working at SINTEF and has at the same time an adjunct professorship, i.e. a 20% position at NTNU. The user partners in the Centre, each representing one or more of the defined business sectors, are Aker Solutions, Audi, Benteler Aluminium Systems, BMW Group, Det Norske Veritas (DNV), Gassco, Honda R&D Americas, Hydro, Norwegian National Security Authority (NSM), Norwegian Defence Estates Agency (NDEA), Norwegian Public Roads Administration (NPRA), Sapa, Statoil, and Toyota Motor Europe.

 

centre for research-based innovation

Structural Impact Laboratory (SIMLab) 2007 - 2014

SFI SIMLAB is history

The SFI SIMLab project was closed on 31 December 2014. The research group SIMLab at the Department of Structural Engineering still exists however. The SIMLab group now hosts a new SFI centre: SFI CASA.

17.12.2014

Mission accomplished

Back in 2007 our vision was: “…to establish SIMLab as a World-leading Research Centre for the Design of Crashworthy and Protective Structures”. Now, we can proudly say that the mission is accomplished. There are many reasons for the success, but let me mention a few in particular:

  • Our partners. The SIMLab partners are all at the forefront in their own fields. The interaction with our partners has helped us to make the right decisions at the crossroads.
  • SIMLab Tool Box. The development of a software tool box has been crucial for the implementation the results of our research at the partners, thus creating a basis for innovation and value creation. The strategic choice of developing such a tool box was done in close dialogue with our partners, bringing me back to the point above.
  • High quality research. Publications in well-reputed, peer-reviewed scientific journals are a way of showing that the research is of the highest standard. To be able to do this we must recruit students with talent and our laboratory must support the research needs. We have invested time and money in establishing a laboratory that meets the development in our field for the next decade and we have recruited top students that help us carry out cutting edge research.
  • Pre-competitive research. We have been very clear on the purpose of the research done in the Centre. Our research is generic and pre-competitive, aimed at creating a basis for innovation at the partners. Our task has not been to develop products. We have produced knowledge that can be used to create products. This pre-competitive environment has made it possible for our partners to participate openly and without fear of revealing business secrets.

A proof that we have succeeded is shown by the companies that have joined after the Centre was established in 2007. Toyota and Benteler Aluminium Systems joined the Centre in 2011. Honda and GM also wanted to join in 2012, but were not accepted at such a late stage. Still, Honda initiated a parallel project and is a partner in the new SFI Centre that will start up in 2015. These companies work in a very competitive industry and would not have joined SIMLab if they had not considered it worthwhile. 

SFI SIMLab is soon history. In January 2015 we will start the preparation for the new SFI that the Research Council of Norway has awarded us. By the summer of 2015 we hope to have established SFI CASA, standing on the tall shoulders of SFI SIMLab.   

 

Trondheim 17 December 2014                                                         Magnus Langseth

 

The SIMLab group including research partners and consortium partners.

17.12.2014

App for borerigger neste

Ved årsskiftet er forskningssenteret SIMLab på NTNU historie. Målet er nådd: Å bli best i verden på beskyttelse. Nå vil partnerne videre. De ser for seg apper for biler og borerigger.

I tur og orden banket de på døra: Renault, Audi, BMW, Toyota, Honda og GM. Alle delte visjonen: “…to establish SIMLab as a World-leading Research Centre for the Design of Crashworthy and Protective Structures”.

Honda og GM kom for seint. De andre ville ikke slippe dem inn på tampen. Honda så stort på det, og finansierte en doktorgrad likevel. Til sammen har det blitt 22 doktor- og 159 master-grader på de åtte årene SIMLab har eksistert som et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon i regi av Norges Forskningsråd.

 

Mikro og makro møtes

Mye av SIMLabs suksess ligger i utviklingen av numerisk datasimulering. En konstruksjon deles inn i små elementer som gis egenskaper for å representere geometrien og materialet. Etter titusenvis av timer sitter SIMLab igjen med en verktøykasse som gjør bilprodusentene i stand til å se hvor de mest sårbare områdene i konstruksjonen er.

Til grunn ligger omfattende eksperimenter som har gitt ny innsikt i hvordan metall og polymerere oppfører seg på mikronivå når de blir utsatt for belastninger. Dette er brakt sammen med kunnskap om makrostrukturer på et nivå ingen har klart før.

 

I bruk hos Audi og Toyota

Den nye verktøykassen, SIMLab Tool Box, brukes aktivt av industrien. Partnere som Audi og Toyota er helt åpne på hvor nyttig den er i deres eget innovasjonsarbeid. Samarbeidet er uhyre tett. Et typisk eksempel er at ideen til verktøykassen kom fra Audi. Et annet eksempel er at SINTEF er på full fart videre ned mot atomnivå for å videreutvikle verdien.

 

Fluepapir

Slike prestasjoner virker som fluepapir på godt kvalifiserte studenter. Der mange andre institutt er på veg ned mot 30 prosent norske studenter, er tallet dobbelt så høyt på SIMLab. Flere har forlatt godt betalte jobber og gått ned nærmere 200.000 i lønn fordi det frister mer å forske i et verdensledende miljø. Et miljø som har produsert over 160 publikasjoner og deltatt på et tilsvarende antall konferanser i samarbeid med fremragende fagmiljøer over hele verden. Et miljø som igjen og igjen blir rost for den enestående nærheten mellom professorer og studenter, og for sin vilje til å lytte til innspill fra partnerne.

 

Svært tilfredse

SIMLab etablerte tidlig et Scientific Advisory Board, SAB, med ledende forskere fra seks land. SAB oppsummerer at SIMLab er verdens fremste forskningsmiljø på sitt felt. Derfor er de også svært tilfredse med at Norges Forskningsråd har innvilget søknaden om et nytt Senter for Forskningsdrevet Innovasjon, Centre for Advanced Structural Analysis (CASA). Det sikrer åtte nye år med forskning som kan bygge videre på SIMLab’s resultater.

 

Mye mer enn bil

I tillegg til bilprodusentene har stålselskapet SSAB, SINTEF, Statoil, Hydro, Benteler Automotive, Statens vegvesen og Forsvarsbygg deltatt i SIMLab. Alle blir med til CASA, der oljeindustri, infrastruktur og antiterror blir enda viktigere tema. I horisonten skimtes en verktøykasse som kan gi partnerne detaljerte kunnskaper om materialegenskaper og sårbare punkter i konstruksjoner helt opp på bil- og boreriggnivå. Alt tilgjengelig via en app.

Structural Impact Laboratory (SIMLab)

– A Centre for Research-based Innovation

Aluminium - SIMLab

NTNU's Structural Impact Laboratory (SIMLab) works on developing methods and tools for the virtual product development of structures exposed to impact and collisions. Having mapped the tasks that must be solved to achieve ground-breaking research within the strategically important areas of safety, the environment, economy, and structural reliability, the long range goal is to further expand the technology platform.

This technology platform is a main goal for SIMLab, and this platform will provide the development frame for safe and cost-effective structures. The platform is built on four pillars:

  • Materials
  • Solution techniques
  • Structures
  • Demonstrators

These central research priorities are pursued in cooperation with partners SINTEF, Hydro Aluminium, and leading car manufacturers (i.e. Audi, Renault, BMW and Toyota Motors Europe) along with other major partners: Statoil, Norwegian Public Roads Administration, Norwegian Defence Estates Agency, SSAB Swedish Steel and Benteler Aluminium Systems.

 

 

24.11-2014

SFI SIMLab ends, SFI CASA arises.

 The SIMLab research group at NTNU has applied for a new SFI with the project name Centre for Advanced Structural Analysis, CASA. The Research Council of Norway announced on Friday 21 November that CASA was awarded the status as an SFI Centre for the period 2015-2022. Centre director Magnus Langseth comments: “This is a recognition of the work that has been done in the 8 years of SFI SIMLab. A SFI centre shall produce research on an international level in order to create a foundation for value creation and innovation in different industries. When CASA now is awarded a SFI status, the Research Council also states that the work done by SFI SIMLab has met the high standards for such a centre.”

The SFI CASA will build on the foundations laid out by the research in SFI SIMLab, with a larger emphasis on multi-scale modelling and physical security. The partners in the SFI CASA are (at the moment), Statoil Petroleum AS, DNV GL AS, Aker Solutions, Hydro Aluminium AS, Sapa AS, Gassco AS, Benteler Aluminium Systems Norway AS, the Norwegian National Security Authority, the Norwegian Public Roads Administration, the Norwegian Defence Estates Agency, Audi, BMW, Honda R&D Americas, and Toyota Motor Europe.


Read the press release from the Research Council here: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/17_nye_Sentre_for_forskningsdrevet_innovasjon_SFI/1254002192236/p1174467583739?WT.ac=forside_nyhet

Contact Persons

Magnus Langseth, Centre Director
Tel: (+47) 73 59 47 82

Peter KarlsauneCoordinator
Tel: (+47) 73 59 46 72

Postal address
Department of Structural Engineering
NTNU, NO-7491 Trondheim, Norway

Visiting address
NTNU, Richard Birkelands vei 1a, Trondheim


SIMLab Final ReportSIMLab Final Report

Download pdf - 10MB

SIMLab Annual Report 2014SIMLab Annual Report 2014

Download pdf - 5MB

 

SIMLaB - Annual Report 2013SIMLab Annual Report 2013

Download pdf - 7MB

 


SIMLaB - Annual Report 2012SIMLab Annual Report 2012

Download pdf - 5,7MB

 


SIMLaB - Annual Report 2011SIMLab Annual Report 2011

(2011 pdf - 4MB)

 

SIMLab Annual Report 2010SIMLab Annual Report 2010

(2010 pdf - 4MB)