research-support - open science

Header with images from around the world with open access logo and the text Open for Climate Justice

Openness throughout the research process is of central at NTNU. Open Science adheres to the scientific ideals of knowledge as a common good, independent, reproducible research and organized skepticism, and contributes to fulfilling NTNU's vision of knowledge for a better world. 

From 24-30 October 2022 the International Open Access Week will take place. NTNU University Library, in collaboration with several other academic libraries and Research Data Alliance (RDA) Norway, presents a series of webinars on Open Science, publishing and research data management.


Programme

Programme

Dato: Mandag 24. oktober 2022

Tid: 10:00 - 11:00

Det har tidligere vært liten tradisjon for å publisere søkestrategier åpent, selv om det ser ut til å være enighet i fagmiljøet om de positive aspektene ved dette. Hva trengs for at arkivering av litteratursøk skal bli en naturlig del av arbeidet med litteratursøk? Vil det være mulig å skape en felles (norsk) standard for deling av søkelogger i UH-sektoren? Hvilke hindringer og muligheter finnes?

Håkon M. Bjerkan fra Universitetet i Stavanger skal snakke om erfaringer med GitHub og planene om å publisere søkestrenger på Zenodo, mens Vibeke Saltveit fra USN fokuserer på hvordan det systematiske søket utgjør datainnsamlingen for systematiske oversikter. Hvordan kan vi gjøre søkedokumentasjonen så åpen som mulig? Hvilke hindringer står i veien?

Se mer om arrangementet

Dato: Tirsdag 25. oktober 2022

Tid: 10:00 - 11:30

Åpen publisering avhenger ofte av at man betaler en publiseringsavgift. For en forsker har det stor betydning om man får finansiell støtte til dette. Men hvem får egentlig støtte for å publisere åpent? Hvilke typer publikasjoner støttes? Og hvem skal betale for publiseringsavgiftene?

I dette arrangementet presenteres perspektiv fra personer og institusjoner i Norge som har erfaring med ulike former for publiseringsstøtte for åpen tilgang. Er publiseringsfond en god løsning eller finnes det bedre alternativ? Hva er rettferdig og enkelt for forskere?

Se mer om arrangementet

Dato: Onsdag 26. oktober 2022

Tid: 12:30 - 13:45

Åpen tilgang til forskningsresultater regnes som en viktig byggestein for kunnskapssamfunnet. Den nyeste kunnskapen skal gjøres tilgjengelig for både forskere, næringsliv, offentlig sektor og befolkningen. Dette gjelder ikke minst for forskningsresultat innen klima og polarforskning, som er viktige forskningsfelt i Norge og som allmennheten er nysgjerrig på. Polarområdet er spesielt utsatt for klimaendringene.

Men hvor tilgjengelig er åpne forskningspublikasjoner egentlig for allmennheten? Klarer forskningsresultat innen klimaforskning å nå ut av elfenbenstårnet? Er det mulig for folk flest å finne fram til åpne publikasjoner innen klima og polarforskning? Og så, hvis man faktisk finner fram til en forskningsartikkel – er det mulig for interesserte borgere å bruke resultatene, eller er språket for teknisk/spesialisert?

Vi inviterer eksperter som jobber med tilgjengeliggjøring og synlighet av klima og polarforskning til å presentere prosjektene sine og til diskusjon hvordan vi kan gjøre åpne forskningsresultat mer tilgjengelig.

Se mer om arrangementet

Dato: Thursday 27 October 2022

Tid: 10:00 - 11:30

The Plan S initiative was launched in 2018, with the aim of “Making full and immediate Open Access a reality”. There are several possible routes towards this goal, from Diamond Open Access, to transformative deals, to Rights Retention Strategies. What does the publishing landscape look like now, and how far away are we from full OA today, 4 years on? Are we moving in the right direction? What “flavours” of Open Access are sustainable, and how do we ensure transparency of costs related to publishing?

More details about the event

Dato: Friday 28 October 2022

Tid: 10:00 - 11:30

It is our great pleasure to end Open Access Week 2022 with a session dedicated to research data and its FAIRly new superheroes: the data stewards and their role as experts in data handling throughout all phases of the data life cycle.

More details about the event

Logoer


Logoer for OA-uka. Logo


ub-researchsupport-openaccess-info

Open science at NTNU