Brukerveiledning til Norwegian on the Web

Du navigerer i NoW ved hjelp av faneraden øverst og en venstremeny. Alle kapitlene i faneraden er bygd opp på samme måte:

Venstremenyens fire øverste lenker leder til tekster som handler om Ken, Anna, Maria og Peter som kommer fra hvert sitt land til Trondheim for å studere ved NTNU. Hvert kapittel fokuserer på noen få tema, med litt variasjon og utvidelse i hver tekst. Dermed blir det både noe nytt og noe repetisjon i hver av tekstene.

Anbefalt arbeidsgang:

Start øverst, klikk på Ken. Klikk deretter på avspilleren (til høyre for overskriften 1 Ken) og lytt til lydfilen samtidig som du leser teksten. Klikk på Vocabulary-lenken øverst til høyre for å finne oversettelse av alle nye ord.

Ikke løs oppgavene ennå, men gå videre til Grammar i venstremenyen. Her får du forklart grammatikk som vil hjelpe deg med oppgavene.  

Gå så tilbake til Ken og løs oppgavene i den blå boksen nederst til høyre under bildet. Når du er ferdig med disse, kan du gå videre til

Pronunciation. Etter å ha studert innholdet under dette menypunktet, fortsetter du til

Listening exercises og jobber med Ken-oppgaven der.

Tilbake på tekstsiden vil du alltid finne en lenke med ekstramateriale rett over bildet til høyre. Under 1 Ken heter den Numerals (extras). Studer stoffet under denne lenken før du går videre til neste tekst i venstremenyen, som er Anna. Arbeid herifra på samme måte som under Ken-teksten, og fortsett etterpå med Maria og Peter.

Før du går videre til neste kapittel, bør du sjekke at du har lært det du skal. I venstremenyen er alle oppgavene samlet under Exercises. Selv om du allerede har gjort dem på tekstsidene, kan det være lurt å gjøre alle én gang til som repetisjon.

Sjekk også venstremenyens Vocabulary, der hele kapitlets vokabular finnes samlet. Hvor mange av de nye ordene har du lært? Du bør kunne minimum 80 % av dem før du går videre. 

Under lenken Extras finner du kapittelets dessert – nye ting (extra extras!) i tillegg til de extras som ligger i høyrespalten ved hver tekst og som er samlet her: Lister over nyttig vokabular, podkaster, korte videosnutter osv. Alt er knyttet opp til det du skal lære i det aktuelle kapitlet og tilbyr deg variasjon i innlæringen.

I tillegg til det NoW kan tilby, finner du også den eksterne lenken Grammar checker nederst i menyen til venstre. Den leder deg til et program som sjekker grammatikaliteten i fritt valgte norske setninger.

Så kan du gå videre til neste kapittel og fortsette på samme måte.

 Lykke til!

Background to
the Norwegian language

Background to
spoken Norwegian

Keyboard

How to add another keyboard layout: