CyberSmart - mer kunnskap om sikkerhet

CyberSmart - mer kunnskap om sikkerhet

Om CyberSmart

Illustrasjon med hengelåser

Det er et nasjonalt behov for mer kunnskap om sikkerhet, og for å skape trygge digitale innbyggere, må vi sørge for å utvikle mer kunnskap om ungdom og digital sikkerhetskultur. I tillegg til befolkningens grunnleggende ferdigheter trenger vi mange nye fagspesialister.

CyberSmart skal:

●    Utdanne lærere og elever i IKT-sikkerhet
●    Utvikle og teste et opplæringskonsept etter modell av amerikanske GenCyber i form av sommerskole og undervisning i videregående skole.
●    Evaluere og lære og bruke erfaring og kunnskap til å utvikle flere kurs og til å gi innspill til framtidige læreplaner på cybersikkerhet i den offentlige skolen på IKT-sikkerhet og til opplæring i cybersikkerhet i lærerutdanningen.

Opplæringstilbud

Opplæringstilbud

NTNU CCIS tilbyr en rekke kurs og seminarer innen cyber- og informasjonssikkerhet, med muligheter for skreddersøm for oppdragsgivere. Kontakt en av prosjektlederne (til høyre på nettsiden her).


Arrangement

Kommende arrangement

Tidligere arrangement

Prosjektorganisasjon

Prosjektleder

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Logoene til samarbeidspartnerne