CyberSmart - mer kunnskap om sikkerhet

CyberSmart - mer kunnskap om sikkerhet

Om CyberSmart

Illustrasjon med hengelåser

CyberSmart er et prosjekt for å gi barn og unge bevissthet og kompetanse om digital sikkerhet. Dette til bruk i sin skolesituasjon som utvidet del av læreplanens mål om digitale ferdigheter, og dels til bruk i deres eget dagligliv på nett.

CyberSmart skal:

●    Utdanne lærere til å undervise og inspirere barn og unge innen digital sikkerhet.
●    Samarbeide med lærerutdanninger og med aktuelle skoler.
●    Drive opplæring og kurs rettet direkte mot motiverte barn og unge.

CyberSmart ønsker å hente læring og inspirasjon fra andre tilsvarende programmer, bl.a:

●    USA: Gen Cyber-programmet med sin fokus på sommerskoler for elever og lærere.  Programmet støttes av National Security Agency og National Science Foundation.
●    UK: CyberSprinter- og CyberFirst- programmene for barn og ungdom. Programmet drives av National Cyber Security Centre; en avdeling innen General Communication Headquarter.

●    Singapore: Cyber Safe Students Programme og Cyber Youth Programme, som drives av Cyber Security Agency of Singapore.
●    Danmark: Det kommende programmet i kjølvannet av Børne- og undervisningsministeriets offentliggjøring 7. des. 2021 av "Aftale om styrket indsats for digital dannelse af børn og unge".

Opplæringstilbud

Opplæringstilbud

NTNU CCIS tilbyr en rekke kurs og seminarer innen cyber- og informasjonssikkerhet, med muligheter for skreddersøm for oppdragsgivere. Kontakt en av prosjektlederne (til høyre på nettsiden her).

 

Søknad til Videreutdanning i CyberSmart for lærere  

Søknadsfrist: 1. juni

Første samling: Ingen kurs er foreløpig satt opp for 2023

Link til søknad: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv19664

Målgruppe:
Lærere i videregående skole som ønsker å øke sin kompetanse innen digital sikkerhet.


Kursbeskrivelse:
Innføring i digital sikkerhet skal bidra til at både lærere og elever skal ha digital kompetanse i tråd med nye lærerplaner. Målet for kurset er å øke bevissthet om digital sikkerhet / cyber sikkerhet inspirert av det amerikanske GenCyber-programmet.


Faglig innhold - fem moduler:
•    Personvern
•    Cybersikkerhet
•    Sosiale medier og Internetthygiene
•    Digital sårbarhet
•    Hacking-metoder og passord-sikkerhet


Undervisningen er nettbasert, og det legges vekt på oppgaveløsning både individuelt og i grupper.
 


Arrangement

Kommende arrangement

  • Kurs for lærere fra 1.9.23
  • Nye arr. kommer i mars

Tidligere arrangement

Prosjektorganisasjon

Prosjektleder

Styringsgruppe

  • Nasjonal sikkerhetsmyndighet (leder)
  • NVE
  • NTNU
  • UIO
  • Cyberingeniørskolen (CIS)
  • Realfagsenteret (NTNU)
  • NorSIS 

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Logoene til samarbeidspartnerne