CyberSmart - mer kunnskap om sikkerhet

CyberSmart - mer kunnskap om sikkerhet

Om CyberSmart

Illustrasjon med hengelåser

Det er et nasjonalt behov for mer kunnskap om sikkerhet, og for å skape trygge digitale innbyggere, må vi sørge for å utvikle mer kunnskap om ungdom og digital sikkerhetskultur. I tillegg til befolkningens grunnleggende ferdigheter trenger vi mange nye fagspesialister.

CyberSmart skal:

●    Utdanne lærere og elever i IKT-sikkerhet
●    Utvikle og teste et opplæringskonsept etter modell av amerikanske GenCyber i form av sommerskole og undervisning i videregående skole.
●    Evaluere og lære og bruke erfaring og kunnskap til å utvikle flere kurs og til å gi innspill til framtidige læreplaner på cybersikkerhet i den offentlige skolen på IKT-sikkerhet og til opplæring i cybersikkerhet i lærerutdanningen.

Opplæringstilbud

Opplæringstilbud

NTNU CCIS tilbyr en rekke kurs og seminarer innen cyber- og informasjonssikkerhet, med muligheter for skreddersøm for oppdragsgivere. Kontakt en av prosjektlederne (til høyre på nettsiden her).

 

Søknad til Videreutdanning i CyberSmart for lærere  

Søknadsfrist: 15. juni

Første samling: 24. august kl. 15-18 (nettbasert studiet)

Link til søknad: https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv19664

Målgruppe:
Lærere i videregående skole som ønsker å øke sin kompetanse innen digital sikkerhet.


Kursbeskrivelse:
Innføring i digital sikkerhet skal bidra til at både lærere og elever skal ha digital kompetanse i tråd med nye lærerplaner. Målet for kurset er å øke bevissthet om digital sikkerhet / cyber sikkerhet inspirert av det amerikanske GenCyber-programmet.


Faglig innhold - fem moduler:
•    Personvern
•    Cybersikkerhet
•    Sosiale medier og Internetthygiene
•    Digital sårbarhet
•    Hacking-metoder og passord-sikkerhet


Undervisningen er nettbasert, og det legges vekt på oppgaveløsning både individuelt og i grupper.
 


Arrangement

Kommende arrangement

Tidligere arrangement

Prosjektorganisasjon

Prosjektleder

Styringsgruppe

Samarbeidspartnere

Samarbeidspartnere

Logoene til samarbeidspartnerne