European Cyber Security Challenge

European Cyber Security Challenge

Vi trenger flere talenter som skaper og tar vare på samfunnets digitale sikkerhet. Økt interesse hos unge, er nødvendig for fremtidig samfunns­trygghet og et mer robust cybersamfunn.
 
Norge ved NTNU skal arrangere finalen i  ECSC | European Cybersecurity Challenge i samarbeid med ENISA European Cyber Security Challenge (ECSC). Arrangementet varer fra og med 24. til og med 27. oktober 2023 og holdes i Vikingskipet på Hamar.

ECSC samler 35-40 europeiske land til internasjonal kappestrid i cybersikkerhet. Gjennom felles innsats utøver vi et aktivt samfunnsansvar. Sammen utvikler vi kompetanse som styrker samfunnstryggheten på tvers av landegrenser.

Capture The Flag

ECSC er en Capture The Flag (CTF) konkurranse for landslag.

  • Konkurransen går over tre dager med et stort spenn i oppgaver.
  • Lagene består av opp til 10 deltagere i alderen 14-25 år, der maksimalt 5 av dem kan være i alderen 21-25.

I CTF-konkurransen jobber deltakerne på lag og forsøker å løse tekniske oppgaver på ulike områder innenfor cybersikkerhet. Konkurransen bidrar innsikt i ulike sikkerhetsutfordringer og er et viktig læringsverktøy for alle som er interessert i cybersikkerhet. Uavhengig av resultat vil deltakerne sitter igjen med økt cybersikkerhetskompetanse. CTF er også en god måte å kanalisere unges nysgjerrighet på samt åpne for mulighet til å teste ut egen kompetanse i en positiv og samfunnsnyttig retning.  CTF som konkurranseform er også basert på kreativitet, nysgjerrighet, samarbeid, læring og planlegging. Konkurranseformen er godt egnet for lek og meningsbærende innhold, og kan tilby fellesskap og sosial interaksjon i alle aldersgrupper.
 
ECSC er den del av regjeringens nasjonale strategi for digital sikkerhet. Justis –og beredskapsdepartementet har gitt NTNU oppdraget med å gjennomføre dette tiltaket. Målet med ECSC er å øke rekruttering av unge inn i yrker knyttet til cybersikkerhet i Europa og etablere gode transeuropeiske nettverk.  

Rekrutteringen til landslaget skjer gjennom nasjonale konkurranser, i Norge NCSC Cyberlandslaget. De beste herfra konkurrerer i ECSC og de beste fra hvert av landslagene, vil bli rekruttert til et felleseuropeisk lag, som deltar i International Cybersecurity Challenge, ICC. Første utgave av ICC gikk i juni 2022 i Hellas.

 

English:

Norway is proud to host the eighth edition of the European CyberSecurity Challenge - the annual European event that brings together young talent from across Europe to have fun and compete in cybersecurity!

Top cyber talents from each participating country will meet in the city of Hamar to network and collaborate and finally compete against each other. Contestants will be challenged in solving security related tasks from domains such as web security, mobile security, crypto puzzles, reverse engineering, and forensics and in the process collect points for solving them.

Find out more about this year's organisers: ECSC | European Cybersecurity Challenge

 

Supported by:

Supported by:

Supporter EC

logo EC

Supporter ENISA

logo ENISA

Supporter CCIS

logo CCIS

Partners

Partners