Vocabulary A

Słownictwo A

 
BCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZØÅ

  Wyraz Transkrypcja Odmiana Polski T K
  absolutt /ɑpsu¹lʉt/ absolutt, absolutte absolutnie 09A a
en administrasjon /en ɑdministrɑ¹ʃuːn/ administrasjonen, administrasjoner, administrasjonene administracja 05C n
ei adresse /æi ɑ¹drese/ adressa, adresser, adressene adres 03B n
  aha /ɑ¹hɑː/   acha 08B  
en akevitt /en ɑke¹vit/ akevitten, akevitter, akevittene okowita 12C n
  akkurat /ɑkʉ¹rɑːt/   dokładnie 06C d
  aktiv /¹ɑktiv/ aktivt, aktive aktywny 10D a
  akutt /ɑ¹kʉt/ akutt, akutte nagły 09C a
en alder /en ¹ɑlder/ alderen, aldre, aldrene wiek 11D n
  aldri /²ɑlːdri/   nigdy 10D d
  alene /ɑ²leːne/   sam, sama 03D d
  Alex /¹ɑleks/   (imię własne) 01A n
  Alf Prøysen /¹ɑlf ¹prøysṇ/   (imię własne) 11A n
  all /¹ɑl/   wszyscy, wszystko, wszystek, cały 11D  
  alle /²ɑle/   wszyscy 05B  
  allerede /ɑle²reːde/   już 04B d
  alltid /¹ɑlˌtid/   zawsze 05B d
  alt (all) /¹ɑlt/   wszystko 02C  
  alt i orden /¹ɑlt i ¹ordṇ/   wszystko w porządku 02C  
  altfor /¹ɑltˌfor/   dużo za 12B d
  altså /¹ɑltso/   tzn., czyli 10B d
  alvorlig /ɑl¹voːɭi/ alvorlig, alvorlige poważny 07C a
en analyse /en ɑnɑ¹lyːse/ analysen, analyser, analysene analiza 09C n
å anbefale /o ¹ɑnbeˌfɑːle/ anbefaler, anbefalte, har anbefalt polecać 06C v
  Anders /²ɑneʃ/   (imię własne) 12B n
  Andersen /²ɑneʃɳ̩/   (imię własne) 09C n
  andre /²ɑndre/   drugi, druga 04D  
  andre etasje /²ɑndre e¹tɑːʃe/   pierwsze piętro 05B  
  Anne /²ɑne/   (imię własne) 03B n
  annen /²ɑnen/ anna (f), annet (n), andre (pl) inny 06C a
  annet (cf. annen) /²ɑnet/   inne (rodzaj nijaki) 06D a
et ansvar /et ²ɑnˌsvɑːr/ ansvaret odpowiedzialność 09B n
et apotek /et ɑpu¹teːk/ apoteket, apoteker, apotekene apteka 06B n
en appelsin /en ɑpel¹siːn/ appelsinen, appelsiner, appelsinene pomarańcza 05D n
et arbeid /et ²ɑrbæid/ arbeidet, arbeider, arbeidene praca 09A n
å arbeide /o ɑr¹bæide/ arbeider, arbeidet, har arbeidet pracować 05C v
en arbeidsdag /en ²arbæidsˌdɑːɡ/ arbeidsdagen, arbeidsdager, arbeidsdagene dzień roboczy 07B n
et arbeidsliv /et ²ɑrbæidsˌliːv/ arbeidslivet życie zawodowe 09D n
en arm /en ¹ɑrm/ armen, armer, armene ramię 08A n
  Arne /²ɑːɳe/   (imię własne) 07B n
en artikkel /en ɑ¹ʈikel/ artikkelen, artikkeler, artikkelene artykuł 09D n
et AS (aksjeselskap) /et ²ɑːˌes/ AS-et, AS, AS-ene SA (spółka akcyjna) 09B n
  at /¹ɑt/   że 08D  
  atten /²ɑtṇ/   osiemnaście 05C  
  august /æʉ¹ɡʉst/   sierpień 04C n
  av /¹ɑːv/   z 03B p
  avansert /ɑvɑŋ¹seːʈ/ avansert, avanserte zaawansowany 10C a
en avdelingsleder /en ɑv¹deːliŋsˌleːder/ avdelingslederen, avdelingsledere, avdelingslederne kierownik wydziału/oddziału 09A n
ei avis /æi ɑ¹viːs/ avisa, aviser, avisene gazeta 07C n
en avtale /en ²ɑːvˌtɑːle/ avtalen, avtaler, avtalene umowa 09B n

 
BCDEFGHIJKLMNOPRSTUVWYZØÅ

T = Tekst, w którym po raz pierwszy użyto wyrazu.
K = Kody: n = «noun» (rzeczownik), v = verb (czasownik), a = adjektiv (przymiotnik), d = adverb (przysłówek), p = preposisjon (przyimek)