3 Vocabulary

3 Vocabulary
 

  Word Transcription Inflection English TXT C
ei adresse /æi ɑ¹drese/ adressa, adresser, adressene an address 03B n
  alene /ɑ²leːne/   alone 03D d
  Anne /²ɑne/   (proper name) 03B n
  av /¹ɑːv/   off, of, by, from 03B p
et bad /et ¹bɑːd/ badet, bad, badene a bath 03C n
en balkong /en bɑl¹koŋ/ balkongen, balkonger, balkongene a balcony 03C n
en barnehage /en ²bɑːɳeˌhɑːge/ barnehagen, barnehager, barnehagene a kindergarten 03A n
en benk /en ¹beŋk/ benken, benker, benkene a kitchen counter, bench 03C n
et besøk /et be¹søːk/ besøket, besøk, besøkene a visit 03C n
å besøke /o be¹søːke/ besøker, besøkte, har besøkt to visit 03C v
en bil /en ¹biːl/ bilen, biler, bilene a car 03B n
et bilde /et ²bilde/ bildet, bilder, bildene a picture 03D n
å bli /o ¹bliː/ blir, ble, har blitt to become, will be, turn out 03D v
ei bluse /æi ²blʉːse/ blusa, bluser, blusene a blouse 03D n
å bo /o ¹buː/ bor, bodde, har bodd to live 03A v
et bord /et ¹buːr/ bordet, bord, bordene a table 03A n
  borte /²buʈe/   away, off, over 03C d
ei bukse /æi ²bukse/ buksa, bukser, buksene a pair of trousers 03D n
å bytte /o ²byte/ bytter, byttet, har byttet to change, exchange 03D v
å bære /o ²bæːre/ bærer, bar, har båret to carry 03B v
  dem /¹dem/   them 03C  
  den /¹den/   it 03C  
  der /¹dæːr/   there 03C d
  der borte /¹dæ:r ²buʈe/   over there 03C  
  dette /²dete/   this 03B  
  din /¹diːn/ di, ditt, dine your, yours (singular) 03B  
  Dinas /²diːnɑs/   Dina's 03D n
  Drammen /¹drɑmen/   (proper name) 03B n
en dusj /en ¹dʉʃ/ dusjen, dusjer, dusjene a shower 03C n
ei dør /æi ¹døːr/ døra, dører, dørene a door 03D n
  ett /¹et/   one 03B  
  etter /²eter/   after 03B p
en ettermiddag /²etermiˌdɑːg/ ettermiddagen, ettermiddager, ettermiddagene an afternoon 03C n
  Facebook /¹feisˌbʉk/   (proper name) 03D n
en familie /en fɑ¹miːlje/ familien, familier, familiene a family 03B n
å finne /o ²fine/ finner, fant, har funnet to find 03A v
  fire /²fiːre/   four 03B  
en flyttebil /en ²flyteˌbiːl/ flyttebilen, flyttebiler, flyttebilene a moving truck/lorry 03A n
et flyttebyrå /et ²flytebyˌroː/ flyttebyrået, flyttebyråer, flyttebyråene a moving company 03B n
  for /¹for/   for, because 03D p
  foran /¹forɑn/   in front of 03D p
en formiddag /en ²formiˌdɑːɡ/ formiddagen, formiddager, formiddagene a morning 03B n
en frokost /¹fruːkost/ frokosten, frokoster, frokostene a breakfast 03A n
en gang /en ¹gɑŋ/ gangen, ganger, gangene a corridor, also: a time 03C n
en garasje /en ɡɑ¹rɑːʃe/ garasjen, garasjer, garasjene a garage 03C n
å gjøre /o ²jøːre/ gjør, gjorde, har gjort to do, make 03A v
  grei /¹græi/ greit, greie all right 03C a
  Hans /¹hɑns/   (proper name) 03B n
å hente /o ²hente/ henter, hentet, har hentet to fetch, pick up 03D v
å hjelpe /o ²jelpe/ hjelper, hjalp, har hjulpet to help 03B v
  hjemme /²jeme/   at home 03A d
et hjørne /et ²jøːɳe/ hjørnet, hjørner, hjørnene corner 03C n
å hoppe /o ²hope/ hopper, hoppet, har hoppet to jump 03C v
et hus /et ¹hʉːs/ huset, hus, husene a house, building 03B n
ei hylle /æi ²hyle/ hylla, hyller, hyllene a shelf 03D n
å høre /o ²høːre/ hører, hørte, har hørt to hear 03D v
et hår /et ¹hoːr/ håret, hår, hårene a hair 03D n
  i dag /i ¹dɑːg/   today 03A d
  inn /¹in/   in, inside, into 03A d
ei jakke /æi ²jɑke/ jakka, jakker, jakkene a jacket 03D n
å jobbe /o ²jobe/ jobber, jobbet, har jobbet to work 03A v
  Justin Bieber /¹dʒøstin ¹biːber/   (proper name) 03D n
å kalle /o ²kale/ kaller, kalte, har kalt to call 03B v
et kamera /et ¹kɑːmerɑ/ kameraet, kameraer, kameraene a camera 03D n
  kan (å kunne) /¹kɑn/   can, be able to 03B v
  kjempefint /²çempeˌfiːnt/ kjempefint, kjempefine very nice, terrific 03D a
å kjenne /o ²çene/ kjenner, kjente, har kjent to feel, know 03A v
et kjøkken /et ¹çøken/ kjøkkenet, kjøkken, kjøkkenene a kitchen 03C n
et kjøleskap /et ²çøːleˌskɑp/ kjøleskapet, kjøleskap, kjøleskapene a refrigerator 03C n
å kjøpe /o ²çøːpe/ kjøper, kjøpte, har kjøpt to buy 03C v
et klesskap /et ²kleːˌskɑːp/ klesskapet, klesskap, klesskapene a closet 03D n
en komfyr /en kum¹fyːr/ komfyren, komfyrer, komfyrene a stove 03C n
en kommode /en ku¹muːde/ kommoden, kommoder, kommodene a dresser 03D n
ei kone /æi ²kuːne/ kona, koner, konene a wife 03B n
å kunne /o ²kʉne/ kan, kunne, har kunnet (the infinitive of) can, be able to 03B v
et kvarter /et kvɑ¹ʈeːr/ kvarteret, kvarterer, kvarterene a quarter of an hour 03B n
en kveld /en ¹kvel/ kvelden, kvelder, kveldene an evening, night 03D n
en lastebil /en ²lɑsteˌbiːl/ lastebilen, lastebiler, lastebilene a truck 03B n
å le /o ¹leː/ ler, lo, har ledd to laugh 03A v
en leilighet /en ²læiliˌheːt/ leiligheten, leiligheter, leilighetene an apartment 03C n
en lenestol /en ²leːneˌstuːl/ lenestolen, lenestoler, lenestolene an armchair 03C n
å ligge /o ²lige/ ligger, lå, har ligget to lie 03A v
å like /o ²liːke/ liker, likte, har likt to like 03C v
å løpe /o ²løːpe/ løper, løp, har løpt to run 03C v
en madrass /en mɑ¹drɑs/ madrassen, madrasser, madrassene a mattress 03A n
en mandag /en ¹mɑnˌdɑːg/ mandagen, mandager, mandagene a Monday 03A n
  meg /¹mæi/   me 03B  
  mellom /¹melom/   between 03D p
  min /¹miːn/ mi, mitt, mine my, mine 03B  
en morfar /en ¹murˌfɑr/ morfaren, morfedre, morfedrene a (maternal) grandfather 03C n
en morgen /en ²moːoɳ/ morgenen, morgener, morgenene a morning 03A n
ei mormor /æi ¹murˌmur/ mormora, mormødre, mormødrene a (maternal) grandmother 03C n
  morsom /²muʃom/ morsomt, morsomme funny 03A a
en musikk /mʉ¹sik/ musikken (uncountable) music 03D n
et møbel /et ¹møːbel/ møbelet, møbler, møblene a piece of furniture 03B n
å møte /o ²møːte/ møter, møtte, har møtt to meet 03B v
  må (å måtte) /¹moː/   must, has to 03A v
å måtte /o ²mote/ må, måtte, har måttet have to, must 03A v
en nabo /en ²nɑːbo/ naboen, naboer, naboene a neighbour 03B n
et nabohus /et ²nɑːboˌhʉːs/ nabohuset, nabohus, nabohusene a neighbouring house 03B n
  noe (noen) /²nuːe/   something 03A  
  Olsen /¹ulsṇ/   (proper name) 03B n
en oppvaskmaskin /en ²opˌvɑskmɑˌʃiːn/ oppvaskmaskinen, oppvaskmaskiner, oppvaskmaskinene a dishwasher 03C n
å ordne /o ²ordne/ ordner, ordnet, har ordnet to fix, organise 03D v
  Osloveien /²uʃɭuˌvæien/   (proper name) 03B n
en plass /en ¹plɑs/ plassen, plasser, plassene a place, space 03C n
  riktig /²rikti/ riktig, riktige correct, right 03B a
å ringe /o ²riŋe/ ringer, ringte, har ringt to ring, call 03C v
et rom /et ¹rum/ rommet, rom, rommene a room 03D n
  rundt /¹rʉnt/   round, about 03A p
et salongbord /et sɑ¹loŋˌbuːr/ salongbordet, salongbord, salongbordene a coffee table 03C n
  seks /¹seks/   six 03C  
ei seng /æi ¹seŋ/ senga, senger, sengene a bed 03D n
å si /o ¹siː/ sier, sa, har sagt to say 03A v
en sjåfør /en ʃo¹føːr/ sjåføren, sjåfører, sjåførene a driver 03B n
  skal (å skulle) /¹skɑl/   will, shall, is going to 03A v
et skap /et ¹skɑːp/ skapet, skap, skapene a cupboard 03D n
et skjørt /et ¹ʃøʈ/ skjørtet, skjørt, skjørtene a skirt 03D n
en sko /en ¹skuː/ skoen, sko, skoene a shoe 03D n
en skole /en ²skuːle/ skolen, skoler, skolene a school 03A n
et skrivebord /et ²skriːveˌbuːr/ skrivebordet, skrivebord, skrivebordene a desk 03D n
å skulle /o ²skʉle/ skal, skulle, har skullet will, shall 03A v
å smile /o ²smiːle/ smiler, smilte, har smilt to smile 03A v
en sminke /en ²smiŋke/ sminken, sminker, sminkene a makeup 03D n
  snart /¹snɑːʈ/ snart, snare soon 03C d
en sofa /en ¹suːfɑ/ sofaen, sofaer, sofaene a sofa, couch 03C n
et soverom /et ²soːveˌrum/ soveromet, soverom, soverommene a bedroom 03C n
et speil /et ¹spæil/ speilet, speil, speilene a mirror 03D n
å spise /o ²spiːse/ spiser, spiste, har spist to eat 03A v
et spisebord /et ²spiːseˌbuːr/ spisebordet, spisebord, spisebordene a dining table 03C n
å spørre /²spøre/ spør, spurte, har spurt to ask 03C v
en stol /en ¹stuːl/ stolen, stoler, stolene a chair 03B n
å stoppe /o ²stope/ stopper, stoppet, har stoppet to stop 03B v
  stor /¹stuːr/ stort, store big 03C a
ei stue /æi ²stʉːe/ stua, stuer, stuene a living room 03C n
å synge /o ²syŋe/ synger, sang, har sunget to sing 03D v
  /¹soː/   then 03D d
en telefon /en tele¹fuːn/ telefonen, telefoner, telefonene a telephone 03C n
å tenke /o ²teŋke/ tenker, tenkte, har tenkt to think 03A v
en tirsdag /en ¹tiːʃˌɖɑːg/ tirsdagen, tirsdager, tirsdagene a Tuesday 03C n
  to /¹tuː/   two 03B  
ei trapp /æi ¹trɑp/ trappa, trapper, trappene a staircase, stairs 03C n
  tre /¹treː/   three 03C  
ei T-skjorte /æi ¹teːˌʃuʈe/ T-skjorta, T-skjorter, T-skjortene a T-shirt 03D n
en TV /en ²teːve/ TV-en, TV-er, TV-ene a TV 03C n
et undertøy /et ²ʉneˌʈøy/ undertøyet, undertøy, undertøyene an underwear 03D n
  ut /¹ʉːt/   out 03B d
  utenfor /²ʉːtenˌfor/   outside 03B p
å vaske /o ²vɑske/ vasker, vasket, har vasket to wash, clean 03C v
en vaskemaskin /en ²vɑskemɑˌʃin/ vaskemaskinen, vaskemaskiner, vaskemaskinene a washing machine 03C n
  ved /¹veː/   at, by, near, on, to 03D p
en vegg /en ¹veɡ/ veggen, vegger, veggene a wall 03D n
en venn /en ¹ven/ vennen, venner, vennene a friend 03A n
  vil (å ville) /¹vil/   wants to, will 03C v
å ville /o ²vile/ vil, ville, har villet wants to, will 03C v
et vindu /et ²vindʉ/ vinduet, vinduer, vinduene a window 03D n
  våken /²voːken/ våkent, våkne awake 03A a
å våkne /o ²voːkne/ våkner, våknet, har våknet to wake up 03A v

TXT = Text where the word is used the first time.
C = Codes: n = noun, v = verb, a = adjective, d = adverb, p = preposition