Velkommen til NoW 2

Dette kurset er under utvikling. Lydfilene er midlertidige, og det kan forekomme avvik mellom tekst og audio.

Gloselister til tekstene mangler foreløpig.