Veiledning

Velkommen til NoW2

NoW2 er utviklet ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Kurset bygger på NoW, men kan også brukes etter andre nybegynnerkurs i norsk for utlendinger.

Kurset er skrevet av Heidi B. Helgå, Olaf Husby og Lena Hveding.

Innhold

Kurset består av ei nettside med tekster, grammatikk, selvrettende grammatikkoppgaver og informasjon om norsk språk og samfunn generelt. I tillegg finnes det ei arbeidsbok med flere grammatikkoppgaver og kommunikative øvelser til bruk sammen med andre studenter.

Tema

NoW2 fokuserer på tema som er aktuelle for studenter og ansatte ved NTNU, men kan også brukes av andre voksne med høyere utdanning. Kurset fokuserer på tema som forskning, studier, NTNU, Trondheim og jobbsøking, men man lærer også om andre mer allmenne temaer som skole, jobbsøking, bolig, fritid, høytider og religion. Gjennom tekstene følger vi i hovedsak en kinesisk familie i Trondheim, men det er også flere dialoger mellom andre personer; nordmenn og utlendinger.

Læringsmål – språkferdighet

NoW2 leder til kompetanse på B1-nivå ifølge beskrivelsene i Det felles europeiske rammeverket for språk. Rammeverket beskriver en person med kunnskaper på B1-nivå slik:

  • Kan forstå hovedpunktene i klar, standard tekst og tale om kjente emner som en ofte møter i forbindelse med arbeid, skole, fritid osv.
  • Kan klare seg i de fleste situasjoner som kan oppstå når en reiser i et område der språket snakkes.
  • Kan skrive enkle, sammenhengende tekster om emner som er kjente eller av personlig interesse.
  • Kan beskrive opplevelser og hendelser, drømmer, håp og planer, og kort forklare og begrunne meninger og planer.

Grammatikk

Hvert kapittel har ett eller to grammatiske tema, og grammatikken i hvert kapittel er delt mellom repetisjon og ny grammatikk. Vi anbefaler at man repeterer før man starter med ny grammatikk, og det kan være nyttig å gå tilbake til nybegynnerkurset hvis noe av repetisjonsgrammatikken er ukjent eller vanskelig.

I tekstene fokuserer vi på å vise mange eksempler på grammatikken som introduseres i det aktuelle kapittelet.

Vokabular

Vokabularet i kurset bygger på NoW. Det vil si at ordlista består av ord som ikke forekommer i tekstene i NoW. Det er også bare ord i tekstene (A – B – X) som står i ordlista, ord fra oppgaver, Y-tekster og lister med ord og uttrykk er ikke med i ordlista. Ordlista inneholder både forklaring på norsk og oversettelse til engelsk.

Y – Mer grammatikk, Ord og uttrykk og Fakta og informasjon

I slutten av hvert kapittel er det en eller flere Y-sider. Y – Mer grammatikk kan være spesielle grammatikklister, ekstra informasjon om ett eller flere ord eller annen informasjon om grammatikk. Y- Ord og uttrykk kan være ordlister eller korte tekster med viktig vokabular uthevet. Dette er vanligvis ord som man trenger for å snakke eller skrive om temaene i kapittelet. Y- Fakta og informasjon er ekstra tekster om det norske samfunnet, som kan være nyttige for å kunne diskutere og sammenligne temaet i kapittelet.