Innhold

  Læringsmål Grammatikk Y
1 NTNU i tre norske byer
A Yang kommer til Trondheim for å jobbe ved NTNU
B Simon har studert i Ålesund
X Gjøvik – en av tre NTNU-byer
Hva har du har gjort til nå (studier, familie, språklæring)
Strategier for å forstå norsk
Trondheim og hjemstedet ditt
Litt om norsk geografi
Verb: infinitiv, presens, preteritum, presens perfektum og imperativ
Verb: preteritum perfektum, modalverb i preteritum
a) Tidsuttrykk
b) S-verb
c) Nasjonalitetsord
d) Presentere steder
e) Hjelp med å forstå
f) Norge
2 Markus besøker bestemor, og Ling er på norskkurs
A Søndagsmiddag hos bestemor
B På norskkurs
X Essay
Mat i Norge og hjemlandet
Å gå på norskkurs
Essayskriving
Substantiv: droppe en/ei/et, bøying, andre bøyningsmønstre
Substantiv: bestemt eller ubestemt form, tall og artikler, tellelige og utellelige, sammensatte
a) Uregelmessige substantiv
b) Beskrive, sammenligne og binde sammen
c) Ordliste familie
d) Legge/sette, ligge/stå/sitte
3 Forskning og fritid
A På Institutt for kjemisk prosessteknologi
B I lunsjen snakker de om sport
X Sommer betyr Syden for mange nordmenn
Forskning, jobben din
Sport, interesser, fritidsaktiviteter, ferie og ferievaner
Pronomen: personlige, eiendoms, demonstrative
Pronomen: hverandre, en/man
a) Ordliste fritid
b) Flere refleksive uttrykk
c) Sosiale sammenkomster
4 Bolig
A Valg av bolig
B En boligannonse
X Boligtyper
Boligtyper
Faktorer som påvirker valg av bolig
Rom og interiør
Tall, ordenstall (datoer) og enkel matematikk
Adjektiv: ubestemt form, bestemt form, andre bøyningmønstre, komparasjon, andre bøyningsmønstre komparasjon
Adjektiv: bruk av intetkjønn, sammen med genitiv, best. substantiv og ubest. adjektiv
a) Ord for mengder
b) Konkrete stedspreposisjoner
c) Tall, matematikk
d) Fersk og frisk
5 Skole
A Privat eller offentlig skole?
B Andreas forteller om sin skoletid
X Det norske utdanningssystemet
Skolesystemet i Norge
Privat eller offentlig skole
Diskutere, uttrykke egne meninger
Helsetninger: setning, spørsmål, setningsadverb, konjunksjoner
Leddsetninger: setningsadverb, med/uten at, leddsetning først, som, da/når, derfor/fordi
Setninger: indirekte tale, indirekte spørsmål
Subjunksjoner og adverb: selv om / likevel, etter at / når / da, mens, hvis/dersom/om
a) Adjektiv
b) Diskusjon
6 Arbeidsliv
A Ling søker på jobb
B På jobbintervju hos Trøndersk rør og vann
X Eksempelessay: Fordeler og ulemper ved å ha en midlertidig stilling
Jobbsøking, å være på jobbintervju
Personlige egenskaper - styrker og svakheter
Fast/midlertidig jobb
Fordeler og ulemper
Framtidsplaner
Verb: være/bli og ha/få, passiv, S-passiv, bli-passiv a) Framtid
b) Jobbsøknad
c) Fordeler og ulemper
d) Mennesker, personer, folk
7 Høyere utdanning
A En kjemikonferanse på Gjøvik
B Intervju med professor Jensen
X Oversikt over det norske universitets- og høyskolesystemet
Reiser, å være på konferanse
Jobb på universitetet: arbeidsoppgaver, samarbeid, karriere
Universitetssystemet
Sammenligning
Preposisjoner: oversikt, stedspreposisjoner, boligtyper, rom, institusjoner, hendelser/aktiviteter,
Strukturer med prep: genitiv med til, passiv med av, hvorfor? For å, flere av noe til
Preposisjonsuttrykk som ligner
a) Lenger, lengre
b) Sammenligning
c) Stillinger på universitetet
8 NTNU og Nobelprisen
A NTNUs historie
B Nobelprisen til NTNU-forskere!
X Norske nobelprisvinnere
NTNU og NTNUs historie
Nobelprisen til forskere fra NTNU, Kavli Institute for Systems Neuroscience
Sterke følelser
Leddsetninger: hvis/om/dersom, etter at / når / da, spørreord, at / som
Det
Det som subjekt: presentering
a) Sterke følelser
9 Historie og høytider
A Trondheims historie
B 17. mai i Trondheim
X Trøndersk – en liten innføring
Trondheims historie
Litt om Norges historie
Trondheim by
Trønderdialekt
17. mai og andre høytider
Kommaregler
Noen viktige uttrykk: begge, både - og, verken - eller, enten - eller
a) Viktige årstall
b) Nidelven
c) Helligdager, høytider og ferier
10 Sorg og glede
A En sørgelig dag
B En festdag
X Religion i Norge
Relasjoner
Tradisjoner
Sorg og glede
Bryllup og begravelse
Religionens posisjon i samfunnet
Livsfaser, markeringer
Andre preposisjonsuttrykk: , i , til, med, for, av, om, etter, fra, over a) Adverb med og uten bevegelse
b) Markeringer
c) Religion
d) Samlivsformer
e) Trøtt, sliten, lei
f) Livets gang