Oppslag i bokmålsordboka - skript

1Y f) Norge

Fakta og informasjon

1Y f) Norge

Vi deler Norge i fem landsdeler, 19 fylker[1] og cirka 400 kommuner. I tillegg er øygruppene Svalbard og Jan Mayen en del av kongeriket Norge.

Landsdeler og fylker  Personer
Landsdel: Nord-Norge en nordlending
Fylker: Finnmark  
  Troms  
  Nordland  
Landsdel:  Midt-Norge en trønder
Fylker:  Nord-Trøndelag  
  Sør-Trøndelag  
Landsdel: Vestlandet en vestlending
Fylker:  Møre og Romsdal  
  Sogn og Fjordane  
  Hordaland  
  Rogaland  
Landsdel: Sørlandet en sørlending
Fylker: Vest-Agder  
  Aust-Agder  
Landsdel: Østlandet  en østlending
Fylker: Hedmark  
  Oppland  
  Buskerud  
  Telemark  
  Akershus  
  Østfold  
  Vestfold  
  Oslo  


Preposisjoner[2]: i + fylke, i + landsdeler med Norge og  + landsdeler med -landet.

Fylke: Sør-Trøndelag, i Finnmark
Landsdel med Norge: i Midt-Norge
Landsdel med -landet:  Østlandet

[1] Det foregår en endring i antall fylker og kommuner i 2017. Dermed vil noen av fylkene og kommunene bytte navn.

[2] Du finner mer om preposisjoner i Kapittel 7.