Oppslag i bokmålsordboka - skript

1 NTNU i tre norske byer

1 NTNU i tre norske byer

Læringsmål

Tema du skal kunne snakke/skrive om:

  • Hva har du har gjort til nå (studier, familie, språklæring)
  • Strategier for å forstå norsk
  • Trondheim og hjemstedet ditt
  • Litt om norsk geografi

Grammatikk du skal kjenne til / repetisjon:

  • Verb: infinitiv, presens, preteritum, presens perfektum og imperativ
  • Tidsuttrykk
  • Nasjonalitetsord

Grammatikk du skal begynne å bruke / ny grammatikk:

  • Preteritum perfektum og preteritum av modale hjelpeverb
  • S-verb