Oppslag i bokmålsordboka - skript

1X Gjøvik – en av tre NTNU-byer

1X Gjøvik – en av tre NTNU-byer

NTNU har campus i tre byer i Norge – Trondheim, Ålesund og Gjøvik.

Gjøvik ligger i Oppland fylke, omtrent 100 kilometer nord for Oslo. Byen ligger rett ved Norges største innsjø, Mjøsa. Gjøvik kommune har cirka 30 000 innbyggere, og de siste årene har innbyggertallet økt. I tillegg vurderer politikerne å slå sammen kommunen med én eller flere nabokommuner.

En av de viktigste turistattraksjonene på Gjøvik er hjuldamperen Skibladner fra 1856. En hjuldamper er en gammeldags type båt. Skibladner har fortsatt rutetrafikk på Mjøsa. Under de olympiske vinterlekene (OL) på Lillehammer i 1994 foregikk noen av øvelsene på Gjøvik. Ellers kan man nevne at det fins et rikt frilufts- og kulturtilbud i kommunen.

På NTNUs campus på Gjøvik foregår det utdanning og forskning innenfor tre områder. Fakultet for medisin og helsevitenskap utdanner sykepleiere, ergoterapeuter og radiografer. Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk er spesielt opptatt av moderne medieteknologi. Fakultet for ingeniørvitenskap arbeider med bærekraftige løsninger for industri og samfunn. Man kan studere bachelor, master og ph.d. på Gjøvik.

1X Gloser

 å arbeide (v) = to workå jobbe
ei avdeling (n) = a section, a division, a department en del av bedrift/institusjon
en bachelor (n) = bachelor's degree en lavere grad på universitet/høyskole, bachelorgrad
en blomkål (n) = a cauliflower en hvit grønnsak; Brassica oleracea
   bærekraftig (a) = sustainable som gir økonomisk vekst og bedre livsvilkår for menneskene uten å ødelegge naturressursene og -miljøet
   ellers (d) = otherwisepå andre måter, dessuten, utenom det nevnte
en ergoterapeut (n) = an occupational therapist et helsefaglig yrke: arbeidsterapi
 å fins (v) = to be, exist kortform av finnes; å eksistere, være til
 å foregå (v) = to take place, to go on å skje, finne sted
en forskning (n) = research en undersøkelse, en vitenskapelig granskning
   fortsatt (d) = still fremdeles
et friluftsliv (n) = outdoor life, outdoor recreation livet ute i naturen, det å være ute i naturen for å rekreasjon
et fylke (n) = county, province politisk-administrativ del av Norge, region, landsdel
   gammeldags (a) = oldfashioned, out-of-date umoderne
ei helse (n) = health sunnhet og kraft, sunnhetstilstand
en hjuldamper (n) = a wheeler (a special type of boat) en type gammeldags båt
en industri (n) = industry, manufacturing en virksomhet som produserer produkter, ofte på fabrikker
en informatikk (n) = information science, computer science læren om systemer for innsamling, registrering, lagring og gjenfinning av viten (særlig ved hjelp av pc/data)
et innbyggertall (n) = a population, a number of inhabitants hvor mange personer som bor et sted
   innenfor (p) = within inne i
en innsjø (n) = a lake et vann / en sjø; vann inne i landet
et kulturtilbud (n) = cultural facilities, access to culture tilbud om kultur, for eksempel konserter, teaterforestillinger etc
en ledelse (n) = management, administrative board de som styrer/leder en organisasjon eller bedrift
en løsning (n) = a solution, an answer, a resolution en praktisk ordning, en måte å gjøre noe på
en master (n) = Master's degree høyere grad ved universitet/høyskole, en mastergrad
en medieteknikk (n) = media technology teknologi/teknikk for media
en medieteknologi (n) = media technology teknologi/teknikk for media
en nabokommune (n) = neighbouring municipality kommunene som ligger ved siden av hverandre, kommunene som er naboer
 å nevne (v) = to mention å si, fortelle, komme inn på, å referere kort til
   nord (d) = north himmelretning, motsatt: sør
   OL (n) = Olympics, Olympic Games Olympiske Leker
   olympisk (a) = Olympic, Olympian som har med OL å gjøre
en omsorg (n) = a care det å ta seg av noen, en omtanke, et stell
   opptatt = here: interested, also: occupied, busy, her opptatt av; interessert i, også: travel, ikke ledig
en ph.d. (n) = a ph.d. en doktorgrad
en politiker (n) = a politician en person som driver med politikk
en radiograf (n) = a radiographer en person som jobber med røntgen, radiografi
   rik (a) = rich, wealthy som har mye av noe, som har nok penger
en rutetrafikk (n) = scheduled traffic trafikk som går i rute, som går etter spesielle tider
et samfunn (n) = a societyfolk i en stat (med felles institusjoner, lover, sedvaner, tradisjoner osv.)
   sist (a) = here: recently, lately som kommer til slutt, her: det siste; den siste tiden
 å slå (v) = here: to unite, to merge, also: to hit, strike her: å slå seg sammen; å gå fra to eller flere til én, også: å slå; å svinge hånda eller en gjenstand mot en annen person slik at de får vondt
en teknologi (n) = technology, engineeringlæren om teknikker og materialer innenfor et bestemt område
et tillegg (n) = addition noe som man legger til, som kommer ekstra; i tillegg
en type (n) = a type en bestemt art, slag, kategori, utgave eller variant (av flere individer, ting, fenomener eller lignende)
 å utdanne (v) = to educate, to train å lære opp, å undervise, å gi utdannelse til
en vinterlek (n) = a winter game leker om vinteren, vinter-OL, en idrettskonkurranse
 å vurdere (v) = to judge, to assess, to consider å tenke på, å kanskje skulle gjøre noe
 å øke (v) = to increase å bli større/høyere
en økonomi (n) = economics, economy pengeforhold, finansiell stilling, økonomiske forhold i stat, kommune, bedrift, husholdning og lignende, fagområde
en øvelse (n) = an exercise, a practice, a rehearsal det å øve seg opp, det å trene, det å praktisere

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb