Oppslag i bokmålsordboka - skript

5 Skole

5 Skole

Læringsmål

Tema du skal kunne snakke/skrive om:

  • Skolesystemet i Norge
  • Privat eller offentlig skole
  • Diskutere, uttrykke egne meninger

Grammatikk du skal kjenne til / repetisjon:

  • Setninger: helsetninger, spørsmål, setningsadverb, konjunksjoner, leddsetninger med: at, om, som, da, når, hvis, mens, fordi. Derfor/fordi.

Grammatikk du skal begynne å bruke / ny grammatikk:

  • Setninger: Indirekte tale (leddsetninger med at, om og spørreord), selv om/likevel, etter at/når, mens, hvis/dersom/om
  • Adjektiv brukt som substantiv