Oppslag i bokmålsordboka - skript

5Y a)

Mer grammatikk

5Y a) Adjektiv

Adjektiv som substantiv - adjektiv brukt substantivisk

Adjektiv og mengdeordene (færre, færrest) og mange (flere, flest) kan brukes alene som substantiv. Ofte viser uttrykkene til personer/mennesker.

Ding er glad i de voksne i barnehagen.
Ding er glad i de voksne personene i barnehagen.

 

De fleste trivdes på skolen min.
De fleste personene/elevene trivdes på skolen min.

 

Mange eldre må bo på sykehjem.
Mange eldre mennesker må bo på sykehjem.

 

Adjektivene må følge reglene for adjektiv selv om de fungerer som substantiv i setningene:

Entall Flertall
Ubestemt Bestemt Ubestemt Bestemt
en voksen (person) den voksne (personen) flere voksne (personer) de voksne (personene)
    mange (personer) – flere (personer) de fleste (personene)

 

Vi ser at adjektivet følger adjektivbøyinga også når det står som substantiv. Adjektivet får endelsen -e både i bestemt form og i flertall. Det er viktig å huske den bestemte artikkelen hvis adjektivet står i bestemt form.

Noen eksempler:

Bestemt form flertall Forklaring
de ansatte de menneskene som er ansatt, som har jobb
de arbeidsløse /
de arbeidsledige
de menneskene som ikke har jobb
de fattige de fattige menneskene
de fleste de fleste menneskene
de færreste de færreste menneskene
de gamle /
de eldre
de gamle/eldre menneskene
de kristne de kristne menneskene, som tilhører kristendommen
de unge de unge menneskene
de voksne de voksne menneskene

 

I generell betydning bruker vi intetkjønnsformen av ordet.

Det riktige er å fortelle sannheten.
Det er det samme for meg.
Vi må ordne det praktiske.
Jeg trives for det meste her i landet.
Jeg forstår det meste som står i boka.
Det viktigste er at Ding går på en god skole.
Kvaliteten på lærerne er det viktigste for meg.
IKKE: Den viktigste tingen for meg er…