Oppslag i bokmålsordboka - skript

5A Privat eller offentlig skole?

5A Privat eller offentlig skole?

Ding er 6 år, og nå er han snart ferdig i barnehagen. Han gleder seg veldig til å begynne på skolen. Han har lært mye norsk allerede, og han kan skrive navnet sitt på både norsk og kinesisk. Dessuten kan han telle til 10 på norsk! Han håper at han kan lære mange flere interessante ting på skolen. Spesielt gleder han seg til å lære å lese og regne. Ding er veldig glad i de voksne i barnehagen, så han håper at lærerne på skolen er like vennlige som dem.

En kveld sitter foreldrene hans hjemme og snakker sammen.

Ling: Jeg synes at Ding bør gå på en privat skole. Jeg stoler ikke på offentlige skoler. En privat skole gir flere muligheter.

Yang: Jeg er ikke enig med deg! En norsk kollega fortalte meg at den offentlige skolen i Norge har høy kvalitet. Man legger vekt på at skoleelevene skal føle seg trygge. Når de får god selvtillit, presterer de bedre i fagene også.

L: Ulempen med offentlig skole er at de ikke får karakterer. Det er viktig for meg!

Y: Du tar feil. Lovene i Norge sier at barn ikke kan få karakterer før på ungdomsskolen. Både den offentlige og den private skolen gir elevene grundige tilbakemeldinger og evaluering, men ikke karakterer med tall eller bokstaver.

L: Det visste jeg ikke. Jeg trodde at de private skolene lignet mer på privatskoler i andre land. Jeg lurer også på hvordan de ansatte på skolen er. Jeg håper at de er strenge nok til at han alltid yter best mulig.

Y: Jeg tror at de ansatte i offentlig og privat skole i Norge er relativt like. De trenger den samme utdannelsen. Dessuten ligger de private skolene langt fra der vi bor. Skal han ta buss alene hver dag? Vi kan gå sammen med ham til den offentlige skolen på bare 10 minutter.

L: Likevel synes jeg at vi må undersøke mer. Jeg er redd for at vi skal begrense mulighetene hans seinere i livet. Hva skjer hvis vi for eksempel vil flytte til England igjen etter at kontrakten din har gått ut?

5A Gloser

   ansatt (a) = employed, employee som jobber et sted
 å begrense (v) = to limit, to confine, to restrict å redusere, å sette grenser for
en bokstav (n) = letter (of the alphabet), character skrifttegnene i alfabetet, A-Å
en elev (n) = pupil, student in school en person som går på skolen
en evaluering (n) = evaluation en vurdering, det å evaluere, det å vurdere noe
et fag (n) = a subject et område eller felt av vitenskap eller kunst, for eksempel skolefag; norsk, matte, fysikk etc
   feil (d) = wrong noe som ikke er riktig, galt
en karakter (n) = a mark, a grade mål på skoleprestasjoner; F-A/1-6
en kompis (n) = a mate, a buddy en venn (vanligvis bare brukt om gutter)
en kvalitet (n) = a quality det at noe er bra
 å ligne (v) = to resemble, to look alikeå være lik
   offentlig (a) = public, communal som har med stat og kommune (hele samfunnet) å gjøre
   privat (a) = private, personal personlig, som bare gjelder en person
en privatskole (n) = a private school en skole som har private, ikke offentlige, eiere
   redd (a) = afraid, scared engstelig, forsiktig, som ikke føler seg trygg
   relativt (d) = relatively etter forholdene
en selvtillit (n) = self-confidence tillit til egne evner, tro på seg selv, at man er trygg på seg selv
 å skje (v) = to happen, to take place å hende
en skoleelev (n) = a pupil en person som går på skolen, som er under utdanning i skolesystemet
 å stole (på) (v) = to trust, to rely on å ha tillit til, å tro på noe, å tro at noe er sant
   streng (a) = strict, harsh barsk, hard, som har klare regler
en tilbakemelding (n) = feedback kommentarer man gir på andres arbeid / kommentarer man får på arbeidet sitt
 å undersøke (v) = to examine, to look into å sjekke, å finne ut
en ungdomsskole (n) = junior high school en skole for klassetrinn 8-10
 å yte (v) = to do, to achieve, to perform å prestere

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb