Oppslag i bokmålsordboka - skript

5B Andreas forteller om sin skoletid

5B Andreas forteller om sin skoletid

Andreas er 22 år og studerer medisin ved NTNU. Andreas har blitt god venn med en iransk mann som heter Mohammed. De snakker sammen om skolesystemet i Norge, og Andreas forteller:

Jeg gikk i barnehagen fra jeg var ett år, og da jeg var seks år, begynte jeg på skolen. Hver dag syklet jeg sammen med en nabogutt til skolen. Vi hadde blitt kompiser allerede i barnehagen, og det var trygt og godt å ha en god venn i klassen. Lærerne på barneskolen var for det meste blide og omgjengelige, og vi opplevde mye morsomt sammen. Jeg husker at de fortalte mange eventyr og historier fra gamle dager. På barneskolen likte jeg matematikk best! Det var så spennende å lære å telle og regne. De voksne sa at matematikk var viktig uansett hva vi ville gjøre i livet. Det morsomste jeg visste var å telle alt jeg så: bøker, biler, steiner …

Etter at jeg hadde gått på barneskolen i sju år, begynte jeg på ungdomsskolen. Der lærte vi mer om både matematikk, språk og andre interessante fag. I naturfag lærte vi både kjemi, fysikk og biologi. Vi fikk lov til å gjøre mange spennende forsøk, og etterpå måtte vi skrive rapporter om dem. Lærerne på ungdomsskolen var litt strengere enn på barneskolen, men de var fortsatt mest opptatt av at vi skulle finne ut av ting på egen hånd. Vi laget problemstillinger, gjorde undersøkelser og gjennomførte prosjekter alene og i grupper. Forresten begynte vi å få karakterer også på ungdomsskolen. Da stilte de voksne litt høyere krav til oss, men jeg likte det. Jeg syntes det virket motiverende å ha noen som presset meg til å gjøre mitt beste.

På slutten av ungdomsskolen måtte alle velge hva de ville gjøre etterpå. Fram til vi var 15 år, gikk vi på den samme skolen. På videregående i Norge må elevene velge blant fem forskjellige studieforberedende utdanningsprogram eller åtte yrkesfaglige utdanningsprogram. På grunn av at jeg likte realfagene best og ville bli lege, valgte jeg studiespesialisering.

Selv om skoledagene ble lengre på videregående, likte jeg meg godt. For at karakterene skulle bli gode, måtte jeg gjøre leksene mine, og derfor arbeidet jeg hardt disse årene. Det er jeg veldig glad for nå, for da jeg søkte på medisinstudiet, måtte jeg ha over 5 i karaktersnitt for å få studieplass. Heldigvis klarte jeg det!

5B Gloser

en barneskole (n) = primary school en skole for klassetrinn 1-7
en biologi (n) = biology fag: læren om livsprosessene hos planter og dyr
   blid (a) = soft, cheerful, smiling glad, som smiler
et eventyr (n) = fairy tale, folk storyen fortelling for barn, en folkelig, oppdiktet fortelling uten forankring i tid og rom, og der grensene mellom fantasi og virkelighet er utvisket
et fagfelt (n) = a special field, a field of study et fagområde, en del av et fag
et fagområde (n) = a subject area, a field of expertise en del av et fag, et fagfelt
en fysikk (n) = physicsfag: læren om den livløse naturens krefter og energiformer og deres forandringer, med avgrensning til biologi og kjemi
 å gjennomføre (v) = to carry out, to accomplish å få noe gjort, å fullføre noe
   iransk (a) = Iranian som kommer fra Iran
et karaktersnitt (n) = average mark gjennomsnittskarakter
   kjemi (n) = chemistry fag: vitenskapen om grunnstoffene og deres forbindelse med hverandre
et krav (n) = a claim, demand det som man mener at må gjøres, det å kreve noe, det å si at noe må gjøres
en matematikk (n) = mathematics fag: vitenskapen om kvantitative egenskaper og forhold mellom størrelser, for eksempel tall og romformer
et medisinstudium (n) = study of medicine, medical studies studium i medisin
   morsom (a) = amusing, enjoyable, funny, interesting underholdende, festlig, munter, artig, gøy
   motiverende (i) = motivational som motiverer, som gir deg lyst til å gjøre noe
en nabogutt (n) = a neighbour boy en gutt som bor ved siden av deg
et naturfag (n) = natural science, natural study fag: kjemi, fysikk og biologi
   omgjengelig (a) = sociablesom er lett å være sammen med, som er hyggelig
 å presse (v) = to press, to pressureå trykke, å tvinge, å få noen til å gjøre noe
en problemstilling (n) = a problem, a thesis statement, a research question et spørsmål, noe man skal undersøke
en rapport (n) = a report en oversikt over hva man har gjort
et realfag (n) = natural sciences matematikk, fysikk, kjemi og biologi
en skoledag (n) = a school day dagen på skolen
et skolesystem (n) = school system, educational system systemet for skole og utdanning
en skoletid (n) = school days tiden på skolen
en stein (n) = a stone, rock et stykke / en klump av en bergart
 å stille (v) = here: to make demands, also: to ask a question her: å stille krav; å kreve noe spesielt, å si at man vil noe også: å stille spørsmål ved; å lure på noe
   studieforberedende (a) = university-preparatory som forbereder deg til å studere
en studieplass (n) = admission to a field of study, a place in a study en plass på et studium
   studiespesialiserende (i) = general studies som gir studiekompetanse, som forbereder deg til å studere
en studiespesialisering (n) = specialization in general studies et allmennfaglig utdanningsprogram som gir generell studiekompetanse
en undersøkelse (n) = a survey, an examination en gransking, et vitenskapelig arbeid
et utdanningsprogram (n) = education programmeen studieretning eller linje i den videregående skolen
   videregående (a) = high school, also: further, more advanced her: frivillig skole for 11.-13. klassetrinn, gymnas, også: som går videre fra noe annet
 å virke (v) = here: to function, also: to seem her: fungere; også: se ut, å framstå som
   yrkesfaglig (a) = vocational studieretninger i den videregående skolen som gir yrkesopplæring, f. eks. bygg, elektro, helse etc

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb