Oppslag i bokmålsordboka - skript

5Y b)

Ord og uttrykk — Ord og uttrykk i en diskusjon

5Y b) Diskusjon

Jeg synes/tror/tenker at ... / Jeg mener at … / Etter min mening …
Jeg liker (ikke) …… fordi ….
Det er positivt at … / En fordel med dette er ….
Det er negativt at … / En ulempe med dette er ….
Når det gjelder …, er det viktig å tenke på ….
For det første / for det andre ….
På den ene siden … på den andre siden ...
Jeg er sikker på det/at ….
(IKKE: Jeg er sikkert…)

 

Enig + med/i/om

Enig + med + en person. Personene har samme mening:

Nils er enig med Synnøve.
Jeg er enig med deg.

 

Enig + i + et synspunkt. Subjektet er vanligvis entall og enig i noe som noen andre har sagt:

Jeg er enig i det du sier.
Synnøve er enig i at forslaget til Nils var bra.
Yang er ikke enig i at private skoler er best.

 

Enige + om + en forhandlingsløsning. Subjektet må være i flertall, og de er enige med hverandre:  

Kåre og Synnøve er enige om at forslaget til Nils er bra.
Nils og Synnøve er enige om å reise til Syden.

 

Synes/tror/tenker

Synes (+ at) Man har en personlig mening om / følelse av noe. Denne meningen er basert på erfaring:

Følelse: Jeg synes at det er varmt her.
Mening: Jeg synes at du har en fin genser.

 

Tror (+ at) Man vet det ikke helt sikkert, men det finnes et svar (enten i framtida, noen andres følelser eller i bøker / på internett):

Framtid: Jeg tror at det blir fint vær i dag.
(Jeg kommer til å se det seinere.)
Andres følelser: Jeg tror at han trives her.
(Jeg kan spørre ham.)
Fakta: Jeg tror at London er hovedstaden i England.
(Jeg kan sjekke på internett.)

 

Tenker (+ på) Man tenker på tema eller personer. Man bruker hodet/hjernen.

Tema: Jeg tenker på det jeg leste i avisen i dag.
Person: Jeg tenker på kjæresten min.

 

Legg merke til:

1.  Vi bruker ikke synes om framtid:
IKKE: Jeg synes at det blir solskinn i morgen.
2. Vi bruker ikke synes om andres følelser:
IKKE: Jeg synes at hun er glad.
3. Vi bruker ikke synes om fakta/geografi og lignende:
IKKE: Jeg synes at Trondheim har 190 000 innbyggere.