Oppslag i bokmålsordboka - skript

3 Forskning og fritid

3 Forskning og fritid

Læringsmål

Tema du skal kunne snakke/skrive om:

  • Forskning, jobben din
  • Sport, interesser, fritidsaktiviteter, ferie og ferievaner

Grammatikk du skal kjenne til / repetisjon:

  • Pronomen: personlige pronomen; subjekt, objekt, refleksiv, eiendomspronomen, demonstrative pronomen

Grammatikk du skal begynne å bruke / ny grammatikk:

  • Ubestemt pronomen: en/man
  • Flere refleksive uttrykk