Oppslag i bokmålsordboka - skript

7Y b)

Ord og uttrykk

7Y b) Sammenligning

Her finner du noen vanlige ord og uttrykk for å beskrive forskjeller og likheter. Eksemplene illustrerer noen vanlige bruksområder for disse.

Når noe er forskjellig

Uttrykk Eksempel Grammatikk
sammenlignet med
 
Vi spiser lite ris i Norge. De spiser mye ris i Kina. = Vi spiser lite ris i Norge sammenlignet med i Kina.
Det er kaldt i Norge. Det er varmt i Spania. = Det er kaldt i Norge sammenlignet med i Spania.
 
forskjellig(e) + fra Skolesystemet i Kina er veldig forskjellig fra skolesystemet i Norge.
Lærerne i Kina er veldig forskjellige fra lærerne i Norge.
adjektiv –
entall: forskjellig, flertall: forskjellige
ulik(e) Skolesystemene i de to landene er veldig ulike.
 
adjektiv –
entall: ulik,
flertall: ulike
en forskjell + mellom Det er mange forskjeller mellom skolesystemene.
En av forskjellene mellom skolesystemene er at lærerne i Kina er strengere enn lærerne i Norge.
substantiv
i motsetning til
 
I motsetning til i Norge må barna i Kina bruke skoleuniform. (= Barna i Norge må ikke bruke skoleuniform.)
I motsetning til i Norge er det veldig varmt i Spania. (= I Norge er det ikke veldig varmt.)
 
ikke så – (adjektiv) som Gjøvik er ikke så stor som Ålesund.
Norske lærere er ikke så strenge som lærere i Kina.
adjektivet må være riktig i kjønn og tall
Komparativ av adjektiv: [1] Skoledagen er kortere/lengre i Kina enn i Norge.
Lærerne i Kina er strengere enn de norske lærerne.
 

 

Når noe er likt[2]

Uttrykk Eksempel Grammatikk
å ligne på Han ligner på faren sin. verb: -et, -et
like (adjektiv) - som Per er 40 år. Kari er 40 år. Per er like gammel som Kari.
Per er 40 år. Kari er 40 år. Arne er 40 år. Per og Kari er like gamle som Arne. 
adjektivet må være i riktig kjønn og tall
like + adjektiv Per er 40 år. Kari er 40 år. Per og Kari er like gamle.
I Ålesund bor det 50 917 innbyggere. I Tønsberg bor det 50 806 innbyggere. Byene Ålesund og Tønsberg er cirka like store.
adjektivet må være i riktig kjønn og tall
en likhet   Det er noen likheter mellom maten i Norge og maten i Kina.  
samme + substantiv Byene Ålesund og Tønsberg har cirka samme innbyggertall.
Elevene i grunnskolen har samme rettigheter som elevene i videregående.
substantivet må være i riktig kjønn og tall
også Norske barn spiser lunsj på skolen. Svenske barn spiser også lunsj på skolen.  
heller - ikke Norske elever har ikke skoleuniformer. Svenske elever har ikke skoleuniformer. = Svenske elever har heller ikke skoleuniformer.  
 
Per liker ikke melk. Anne liker ikke melk. = Anne liker heller ikke melk.
IKKE: Anne liker også ikke melk.
Uttrykket brukes om også sammen med ikke, der også erstattes av heller.

 

[1] Du finner mer om adjektiv i Kapittel 4.

[2] I Kapittel 9 kan du lese om både – og, begge og verken – eller. Disse kan også være fine å bruke til sammenligning.