Oppslag i bokmålsordboka - skript

9.2 Grammatikk

9.2 Grammatikk

Grammatikk du skal begynne å bruke / ny grammatikk

NOEN VIKTIGE UTTRYKK

Begge

Begge kan stå sammen med substantiv, vanligvis i bestemt form. Det er alltid to av det som står etter begge:

Begge studentene skal lese i helga.  (= Simon og Andreas skal lese i helga.)

 

Hvis det er mer enn to, bruker vi alle:

Alle studentene skal lese i helga.  (= Simon, Andreas og 15 andre studenter skal lese i helga.)

 

Begge kan stå alene uten et substantiv:

Hvilken student skal lese i helga? Begge skal lese.  (= Simon og Andreas skal lese.)

 

Begge to refererer til to bestemte/konkrete ting eller personer:

Hvilken student skal lese i helga? Begge to. (= Simon og Andreas skal lese.)

 

Begge deler referer til noe mer generelt. Vi snakker om typen, ikke en konkret ting:

Vil du ha melk eller sukker i kaffen? Begge deler, takk.

 

Både - og

Vi kan bruke uttrykket både … og ... hvis det er to eller flere ting. Sammen med både er og obligatorisk:

Du trenger både melk og sukker for å bake kaka.
Du trenger både melk, mel og sukker for å bake kaka.
Du trenger både melk, mel, kakao, smør og sukker for å bake kaka.
IKKE: Jeg liker melk og sukker. Både er godt.

 

Verken - eller

Verken … eller … er den negative formen av uttrykket både ... og ....

Du trenger ikke melk for å bake kaka.  
Du trenger verken melk eller sukker for å bake kaka. (= ikke melk, ikke sukker)
Du trenger verken melk, mel eller sukker for å bake kaka. (= ikke melk, ikke mel, ikke sukker)
Du trenger verken melk, mel, kakao, smør eller sukker for å bake kaka. (= ikke melk, ikke mel, ikke kakao, ikke smør, ikke sukker)

 

IKKE: Du trenger ikke verken melk eller sukker for å bake kaka.

 

Enten - eller

Hvis man kan velge mellom to eller flere alternativer, bruker vi enten … eller …:

Du kan få enten is eller sjokolade, men ikke begge deler.
Du kan få enten is, brus eller sjokolade, men ikke alt.