Oppslag i bokmålsordboka - skript

9B 17. mai i Trondheim

9B 17. mai i Trondheim

17. mai er Norges nasjonaldag. Dagen feires til minne om 17. mai 1814 da Norge fikk sin grunnlov. Dagen har lange tradisjoner, og den har blitt feiret siden 1815.

Om morgenen legges det ned kranser ved monumenter over kjente personer som politikere, frihetskjempere og falne under andre verdenskrig. Dagens høydepunkt for de fleste er 17.mai-togene. Et 17.mai-tog er en parade der folk marsjerer gjennom gatene for å feire landet. Det er både barnetog og folketog i Trondheim.

Det er vanlig å pynte seg på nasjonaldagen. Mange bruker bunad eller samisk folkedrakt, kofte (gákti på samisk), og i toget kan man se folkedrakter fra hele landet. I de siste årene har det også kommet til nasjonaldrakter fra andre land.

Klokka 10 samles barna ved Nidarosdomen for å gå i barnetoget. Elevene fra hver skole marsjerer sammen, vifter med flagg og roper Hurra! Hurra! Hurra! I toget er det også musikkorps som spiller. Senere på dagen er det folketog og russetog. Samtidig som folketoget starter klokka 13, skytes det salutt fra Kristiansten festning. I folketoget deltar ulike organisasjoner. Folketoget avsluttes på torget hvor alle synger nasjonalsangen, «Ja, vi elsker», før ordføreren holder tale for dagen. I russetoget klokka 16 marsjerer russen og viser ablegøyer og morsomme plakater. Mange russ har vært på fest i flere dager og er ganske slitne, mens andre har tatt det med ro og er i god form. Dette er slutten av russefeiringen, og nå venter eksamen og siste innspurt på skolen.

Om ettermiddagen er det ofte lokale arrangementer. Der arrangeres det leker og konkurranser for barna. Den 17. mai kan man spise så mye is man vil! På TV vises 17.mai-feiringen i resten av landet og verden. I Oslo passerer hundrevis av skoleklasser slottet der kongefamilien står og vinker. I små bygder er det kanskje bare noen titalls barn i toget.

Mange utlendinger blir overrasket og begeistret når de opp¬le¬ver 17. mai med glade barne¬tog, men noen utenlandske kommentatorer har reagert på at det er så mange flagg å se i togene. De tolker dette som et uttrykk for nasjonalisme. De fleste nordmenn ser det ikke slik. De er glade for å bo i et land der man kan gjennomføre en fredelig feiring.

9B Gloser

en 17. mai-feiring (n) = 17. May-celebration ei feiring eller markering av 17. mai
et 17. mai-tog (n) = 17. May-parade en parade / et tog for å feire 17.mai
en ablegøye (n) = pranks, monkey tricks, merrymaking et morsomt påfunn, en morsomhet
et barnetog (n) = children's parade en parade for barn
   begeistret (i) = enthusiastic, excited glad, imponert, entusiastisk
en bunad (n) = Norwegian national costumeen norsk folkedrakt
   falne (i) = the fallen, those who have died, especially in war de som har falt/dødd, spesielt i krig
et folketog (n) = civic parade en parade for folket, for organisasjoner etc
en form (n) = here: shape her: å være i god form; fysisk tilstand, også: en fasong
   fredelig (a) = peaceful, quiet, calm som har med fred å gjøre, som ikke bringer krig, vold eller militære virkemidler
en frihetskjemper (n) = a freedom fighter en person som jobber for frihet
en grunnlov (n) = a (written) constitution en konstitusjon
   hundrevis (d) = hundreds (of) flere hundre
   hurra = hurrah gledesrop, noe man sier når man er glad
en innspurt (n) = finish, finishing, (final) spurt slutten av, når det er kort tid igjen av noe
en is (n) = ice frosset vann, vann under 0 grader
ei kofte (n) = here: Sami national costume, also: knitted jacket her: samisk folkedrakt, også: en strikket jakke med knapper foran
en kommentator (n) = a commentator en person som kommenterer noe, som sier sin mening, ofte i media
en kongefamilie (n) = a royal family den rojale familien
en konkurranse (n) = a competition det at man konkurrerer, kamp eller øvelse for å se hvem som er best til noe
en krans (n) = a wreath, a garland blomster i sirkel, brukes ofte for å hedre noen
en lek (n) = a play, a game fysisk og psykisk aktivitet (etter visse regler) uten særskilt formål, spill, moro, brukes ofte om det som barn gjør
   mai (n) = May den femte måneden i året
 å marsjere (v) = to march, to troopå gå i takt
et minne (n) = a memory noe som man husker
et monument (n) = a monument, a memorial et minnesmerke, et historisk bevis
et musikkorps (n) = a marching band, a wind band et orkester med blåseinstrumenter
en nasjonaldag (n) = a national day et lands offisielle dag
en nasjonaldrakt (n) = a national costume klær med spesiell betydning for nasjonen
en nasjonalisme (n) = nationalism en ideologi som sterkt betoner verdien av nasjonen og den nasjonale egenart; overdreven nasjonalfølelse
en nasjonalsang (n) = national anthem en sang med spesiell (offisiell) betydning for nasjonen
 å oppleve (v) = to experience, to know, to see å være med på, å erfare
en ordfører (n) = a mayor, a chairman den politiske lederen i en kommune
   overrasket (i) = surprised, taken by surprise forbauset, sjokkert, som gjør at man opplever overraskelse, sjokk eller forundring over noe uventet som skjer
en parade (n) = a parade et tog, en framvisning, en utstilling hvor noen går etter hverandre
 å passere (v) = to og past, to pass, to pass through å gå/dra forbi
en plakat (n) = a poster en poster, et skilt, ofte av papp (tykt papir)
 å pynte (v) = to decorate, to garnish, to dress up å dekorere, å gjøre pent
 å reagere (v) = to react, to respond å gjøre noe på en bestemt måte på grunn av påvirkning utenfra
en ro (n) = here: take it easy, to keep quiet her: å ta det med ro; å ikke bevege seg, å slappe av
en russ (n) = a student in the final year of school avgangselev i norsk (videregående) skole
en russefeiring (n) = celebrations of leaving upper secondary en feiring av at man er ferdig med videregående skole
et russetog (n) = parade of students from final year in school en parade for russen
en salutt (n) = a saluteen hilsen eller æresbevisning som består i å avfyre (løse) skudd (med kanon)
   samisk (a) = Sami som hører til / har med samene (urbefolkning i nordlige deler av Norge, Sverige, Finland og Russland)
 å samles (v) = to gather å komme sammen
en skoleklasse (n) = a school class, a school group en gruppe elever som går på skolen sammen
å skyte (v) = to shoot, to blast å bruke et våpen (som pistol, kanon etc), å sette noe i rask bevegelse
 å synge (v) = to sing å lage musikk med stemmen
en tale (n) = a speech et foredrag, det man sier til en forsamling i en spesiell sammenheng (f.eks festtale etc)
   titalls (a) = tenssom uttrykker et tall mellom 20 og 90
et tog (n) = here: a parade her: en parade
 å tolke (v) = to interpret, to translateå oppfatte, å forstå
en utlending (n) = a foreigner en person fra et annet land
en verdenskrig (n) = a world waren krig som foregår over hele eller store deler av verden
 å vifte (v) = to wave å gjøre små, raske bevegelser med hånden
 å vinke (v) = to wave å hilse med håndbevegelser

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb