Oppslag i bokmålsordboka - skript

9 Historie og høytider

9 Historie og høytider

Læringsmål

Tema du skal kunne snakke/skrive om:

  • Trondheims historie
  • litt om Norges historie
  • Trondheim by
  • trønderdialekt
  • 17. mai og andre høytider

Grammatikk du skal kjenne til / repetisjon:

  • kommaregler

Grammatikk du skal begynne å bruke / ny grammatikk:

  • begge, både - og, verken - eller, enten - eller