Oppslag i bokmålsordboka - skript

9X Trøndersk – en liten innføring

9X Trøndersk – en liten innføring

Det er vanlig å dele norske dialekter inn i fire store grupper: østnorsk, vestnorsk, trøndersk og nordnorsk. Innenfor hver av disse dialektene er det flere varianter, så trøndersk er altså ikke bare én dialekt. Det er ganske store forskjeller mellom dialektene i Trøndelag, og ofte hører man snakk om trondheimsdialekt, rørosdialekt, nordtrøndersk og så videre. Det er dessuten to måter å skrive norsk; bokmål og nynorsk. Dette har historiske årsaker.

Nedenfor følger en liste over noen typiske trønderske ord og uttrykk.

«Det du  kojnn» «Det du  kunne»
Trøndersk Bokmål
æ Æ e norsk. jeg Jeg er norsk.
hu, hajnn Hu/hajnn e gla. hun, han/ham Hun/han er glad.
'a, 'n Ka hete'a? Ka hete'n? Hun, han/ham (trykklett) Hva heter hun? Hva heter han?
dæm Dæm e norsk’. Æ så dæm. de, dem De er norske. Jeg så dem.
herre Herre bør du kojnn. denne, dette Dette bør du kunne.
e Æ e norsk. er Jeg er norsk.
itj Æ veit itj. ikke Jeg vet ikke.
kæm Kæm va det? hvem Hvem var det?
kor Kor e du fra? hvor Hvor er du fra?
ka Ka hete du? hva Hva heter du?
koss Koss hus e det? hvilken, hvilket, hvilke Hvilket hus er det?
koss Koss gjør du det? hvordan Hvordan gjør du det?
Til slutt i setninga:
sjø Æ vesst itj det, sjø skjønner du Jeg visste ikke det, skjønner du.

9X Gloser

en dialekt (n) = a dialect et geografisk avgrenset talespråk inne i et land
en innføring (n) = an introduction elementær undervisning
   nordnorsk (a) = North Norwegian som kommer fra Nord-Norge, også: dialekten i Nord-Norge
   nordtrøndersk (a) = from North Trøndelag som kommer fra Nord-Trøndelag, også: dialekten i Nord-Trøndelag
en rørosdialekt (n) = Røros-dialect dialekten i og rundt Røros
et snakk (n) = a talk i uttrykk som: å høre snakk om; å høre at noen snakker om
en trondheimsdialekt (n) = Trondheim-dialect dialekten i og rundt Trondheim
en variant (n) = a variant, a version en spesiell form
   vestnorsk (a) = West Norwegian som kommer fra Vest-Norge
   østnorsk (a) = East Norwegian som kommer fra Øst-Norge

Ordklasser


a = adjektiv, d = adverb, i = perfektum partisipp, n = noun, p = preposisjon v = verb