Oppslag i bokmålsordboka - skript

9.1 Grammatikk

9.1 Grammatikk

Grammatikk du skal kjenne til / repetisjon

KOMMA

Husk at du bør repetere grammatikken om setninger i Kapittel 5 når du jobber med komma.

1. Vi bruker alltid komma før men:

Yang kommer fra Kina, men han bor i Trondheim nå.
Ding er flink, men ustrukturert.

 

2. Vi bruker komma før konjunksjonene og, for og når de følges av ei komplett helsetning:

Han har bodd i Norge i tre måneder, og han jobber på NTNU.
Etter det mistet byen sin status, og innbyggerne opplevde nedgangstider.
Hun har forberedt seg godt, hun er ikke nervøs før eksamen.
Han gruer seg til eksamen, for i det siste har han ikke studert så mye.

 

3. Vi bruker komma før og etter ei innskutt setning eller andre innskudd:

Peter, som kommer fra Tyskland, jobber på NTNU.
Flere utenlandske familier, særlig fra Nord-Tyskland, slo seg ned i Trondheim.
Sønnen deres, Ding, skal begynne på skolen.

 

4. Vi bruker komma ved oppramsing:

Ken spiser vanligvis kylling, pasta, laks, ris og grønnsaker til middag.
Elevene fra hver skole marsjerer sammen, vifter med flagg og roper Hurra!
Ling, mannen hennes, sønnen hennes og noen av vennene deres skal på fest.

 

5. Vi bruker komma etter leddsetning når den er først i ei helsetning:

Hvis Eva hjelper ham, blir Peter glad.
Selv om skoledagene ble lengre, likte jeg meg godt.
Den andre kongen som er viktig for Trondheims historie, er Olav Tryggvason.

 

6. Vi bruker komma etter direkte tale:

«Jeg synes at Ding bør gå på en privat skole», sier Ling.

 

Det kan ofte være like viktig å vite når vi ikke skal bruke komma. Husk derfor:

1. Vi bruker ikke komma når det ikke er ei komplett helsetning etter og:

Han har bodd i Norge i tre måneder og jobber ved NTNU.
Han har bodd i Norge i tre måneder, og han jobber ved NTNU.
Mange russ har vært på fest i flere dager og er ganske slitne.
Mange russ har vært på fest i flere dager, og derfor er de ganske slitne.

 

2. Vi bruker ikke komma før leddsetning:

Hun spør om jeg liker norske filmer.
Jeg likte å høre på musikk da jeg var barn.

 

3. Vi bruker ikke komma etter preposisjonsuttrykk / adverb / lange subjekter som ikke er leddsetning:

For femten år siden studerte Yang i Kina.
For eksempel er jeg interessert i kjemi.
Mange boliger i nærheten av den lille byen er dyre.

 

4. Vi bruker ikke komma sammen med og/eller i oppramsing

Du trenger melk, mel, kakao, smør og sukker for å bake kaka.
Du trenger verken melk, mel, kakao, smør eller sukker for å bake kaka.